Zde může být obrázek školy.

Sportovní a podnikatelská střední škola, spol. s r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Sportovní a podnikatelská střední škola, spol. s r.o.
Adresa školy: Ulice: sady 5. května 21
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Ředitel:PhDr. Jan Sinkule
Kontakt na školu Telefon: 377 225 933
Email: SPSS_Plzen@volny.cz
Web: www.sapss-plzen.cz
IČ:45356891
RED-IZO:600009726
Zřizovatel:Mgr. et Bc. Šlechta Marek, Dis.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: sady 5. května 21
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 225 933
Fax: 377 224 360
IZO:049777149
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 260
Aktuální počet žáků: 212
Dny otevřených dveří (termín/y): prosinec, leden
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: jednotné příjímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Začátek první vyučovací hodiny: 7,50
Roční školné v Kč: 27600
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, německý, ruský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti