Zde může být obrázek školy.

Církevní základní škola a střední škola Plzeň

Škola / charakteristika školy
Název školy:Církevní základní škola a střední škola Plzeň
Adresa školy: Ulice: Táborská 2081/28, Východní Předměstí
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Ředitel:Mgr. Kateřina Chejlavová
Kontakt na školu Telefon: 371 594 492
Email: porici@csos.cz
Web: http://cisplzen.cz/
IČ:45331227
RED-IZO:600009785
Zřizovatel:Biskupství plzeňské
Typ zřizovatele:Církev
Základní škola
Adresa: Ulice: Táborská
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Kontakt na školu:
IZO:181075075
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 270
Střední škola
Adresa: Ulice: Zámecká 1
Obec: Spálené Poříčí
Kraj: Plzeňský
PSČ: 335 61
Kontakt na školu: Telefon: 371 594 492
IZO:108005623
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 185
Dny otevřených dveří (termín/y): 13.11.2018, 7.12.2018
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: dané státem
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, cizí jazyky, praktické vyučování, chemie, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, posilovna, bazén, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, adaptační kurzy, plesy, výlety, meditační dny, vícedenní exkurze
Certifikáty škol: Ekoškola, Fairtradová škola
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, bruslení, vodácký kurz, plavání
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, asistent pedagoga
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: přírodovědné, literárně-dramatické, hudební, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti, školní informační systém, konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace
Školní družina
Adresa: Ulice: Táborská
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Kontakt na školu:
IZO:181075091
Školní klub
Adresa: Ulice: Táborská
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Kontakt na školu:
IZO:181075105
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Zámecká 1
Obec: Spálené Poříčí
Kraj: Plzeňský
PSČ: 335 61
Kontakt na školu: Telefon: 371 594 547
IZO:110100191