Zde může být obrázek školy.

Církevní základní škola a střední škola Plzeň

Škola / charakteristika školy
Název školy:Církevní základní škola a střední škola Plzeň
Adresa školy: Ulice: Táborská 2081/28, Východní Předměstí
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Ředitel:Mgr. Kateřina Chejlavová
Kontakt na školu Telefon: 371 594 492
Email: porici@csos.cz
Web: http://cisplzen.cz/
IČ:45331227
RED-IZO:600009785
Zřizovatel:Biskupství plzeňské
Typ zřizovatele:Církev
Základní škola
Adresa: Ulice: Táborská
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Kontakt na školu:
IZO:181075075
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 270
Střední škola
Adresa: Ulice: Zámecká 1
Obec: Spálené Poříčí
Kraj: Plzeňský
PSČ: 335 61
Kontakt na školu: Telefon: 371 594 492
Fax: 371 594 542
IZO:108005623
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 185
Dny otevřených dveří (termín/y): 13.11.2018, 7.12.2018
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: dané státem
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, praktické vyučování, biologie, chemie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, bazén, tělocvična/sportovní hala, posilovna, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, exkurze, plesy, meditační dny, vícedenní exkurze, výlety
Certifikáty škol: Fairtradová škola, Ekoškola
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, plavání, lyžování, turistika, bruslení
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, hudební, sportovní, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní informační systém, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence
Školní družina
Adresa: Ulice: Táborská
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Kontakt na školu:
IZO:181075091
Školní klub
Adresa: Ulice: Táborská
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Kontakt na školu:
IZO:181075105
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Zámecká 1
Obec: Spálené Poříčí
Kraj: Plzeňský
PSČ: 335 61
Kontakt na školu: Telefon: 371 594 547
IZO:110100191