Zde může být obrázek školy.

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115
Adresa školy: Ulice: Mládežníků 1115
Obec: Rokycany
Kraj: Plzeňský
PSČ: 337 01
Ředitel:RNDr. Pavel Vlach
Kontakt na školu Telefon: 371 725 363,37
Email: vlach@gasos-ro.cz
Web: http://www.gasos-ro.cz
IČ:48380296
RED-IZO:600009831
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Mládežníků 1115
Obec: Rokycany
Kraj: Plzeňský
PSČ: 337 01
Kontakt na školu: Telefon: 371 725 363
Fax: 371 725 363
IZO:000479322
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 720
Aktuální počet žáků: 512
Dny otevřených dveří (termín/y): prosinec
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk, všeobecné studijní předpoklady
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, hudební výchova, výtvarná výchova, fyzika, chemie, biologie, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, posilovna, v areálu školy, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, španělský, francouzský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: školní psycholog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Zájmové činnosti: technické, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, přírodovědné, společenské hry
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Mládežníků 1115
Obec: Rokycany
Kraj: Plzeňský
PSČ: 337 01
Kontakt na školu: Telefon: 371 725 363
Fax: 371 725 363
IZO:110032039