Zde může být obrázek školy.

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115
Adresa školy: Ulice: Mládežníků 1115
Obec: Rokycany
Kraj: Plzeňský
PSČ: 337 01
Ředitel:RNDr. Pavel Vlach
Kontakt na školu Telefon: 371 725 363,37
Email: vlach@gasos-ro.cz
Web: http://www.gasos-ro.cz
IČ:48380296
RED-IZO:600009831
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Mládežníků 1115
Obec: Rokycany
Kraj: Plzeňský
PSČ: 337 01
Kontakt na školu: Telefon: 371 725 363
IZO:000479322
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 720
Aktuální počet žáků: 512
Dny otevřených dveří (termín/y): prosinec
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, všeobecné studijní předpoklady, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, výtvarná výchova, biologie, hudební výchova, dějepis, zeměpis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, mimo areál školy, bazén, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, výlety, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, španělský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, plavání, lyžování
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: školní psycholog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, technické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, přírodovědné, společenské hry
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Mládežníků 1115
Obec: Rokycany
Kraj: Plzeňský
PSČ: 337 01
Kontakt na školu: Telefon: 371 725 363
IZO:110032039