Logo školy

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Adresa školy: Ulice: Jeřabinová 96/III, Plzeňské Předměstí
Obec: Rokycany
Kraj: Plzeňský
PSČ: 337 01
Ředitel:Ing. Irena Vostrá
Kontakt na školu Telefon: 371 728 522
Email: stredni@skola-rokycany.cz
Web: www.skola-rokycany.cz
IČ:18242171
RED-IZO:600009858
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jeřabinová 96/III
Obec: Rokycany
Kraj: Plzeňský
PSČ: 337 01
Kontakt na školu: Telefon: 371 728 522
Fax: 371 728 283
IZO:018242171
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 850
Aktuální počet žáků: 400
Dny otevřených dveří (termín/y): 21. 11. 2018 - 24. 11. 2018, 31. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: duben 2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, jiné
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 450
Vstup do školy umožněn od: 6,00
Začátek první vyučovací hodiny: 7,45
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Stipendium: prospěchové, od budoucího zaměstnance
Koncepce školy:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, zeměpis, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, v areálu školy, ledová plocha, sportovní areál (atletika), bazén
Specifické akce školy (pravidelné): Lyžařský kurz, exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy
Certifikáty škol: Centrum celoživotního učení (vzdělávání)
Domácí spolupráce : Odborný výcvik vykonávaný ve firmách. Spolupráce se ZŠ okresu Rokycany, úzká spolupráce se ZŠ Mýto, Spálené Poříčí, ul. Míru, Jižní předměstí.
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika, vodácký kurz, bruslení
Specifické formy podpory žákům: IVP
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, Kurz svařování, barmanský kurz, baristický kurz,carvingový kurz
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: programování/robotika, turistické, technické, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, sport, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Kotyzova 1026
Obec: Rokycany
Kraj: Plzeňský
PSČ: 337 01
Kontakt na školu: Telefon: 371 724 701
IZO:110016793
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 30
Počet ubytovaných žáků a studentů: 9
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 1.9. - 30. 6. Po - Čt 6.00 - 9.00 hod., 12.00-22.00 hod., Pá 6.00-9.00 hod., Ne - od 18,00 hod, Noční dohled 22.00-6.00 hod.
Termín pro podání přihlášky : do 31. 8. a v průběhu celého školního roku
Úplata za ubytování (v Kč): 1 100,- Kč/měsíc
Úplata za stravování (v Kč): 87,- Kč, celodenní strava
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : výtvarné, sportovní, rukodělné
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, tělocvična, posilovna
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, WiFi v pokojích, WiFi ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, vnitřní informační systém
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jeřabinová 96/III
Obec: Rokycany
Kraj: Plzeňský
PSČ: 337 01
Kontakt na školu: Telefon: 371 728 523
Fax: 371 728 522
IZO:108026868
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 28,- Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne