Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Adresa školy: Ulice: Jeřabinová 96/III, Plzeňské Předměstí
Obec: Rokycany
Kraj: Plzeňský
PSČ: 337 01
Ředitel:Ing. Irena Vostrá
Kontakt na školu Telefon: 371 728 522
Email: stredni@skola-rokycany.cz
Fax: 371 728 283
Web: www.skola-rokycany.cz
IČ:18242171
RED-IZO:600009858
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Jeřabinová 96/III
Obec: Rokycany
Kraj: Plzeňský
PSČ: 337 01
Kontakt na školu: Telefon: 371 728 522
Fax: 371 728 283
IZO:018242171
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 850
Aktuální počet žáků: 400
Dny otevřených dveří (termín/y): 21. 11. 2018 - 24. 11. 2018, 31. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: duben 2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: jiné, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 450
Vstup do školy umožněn od: 6,00
Začátek první vyučovací hodiny: 7,45
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Stipendium: od budoucího zaměstnance, prospěchové
Koncepce školy: Koncepce šk rok 2017-2018.doc (93,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, Lyžařský kurz
Certifikáty škol: Centrum celoživotního učení (vzdělávání)
Domácí spolupráce : Odborný výcvik vykonávaný ve firmách.
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání, vodácký kurz, bruslení, lyžování
Specifické formy podpory žákům: IVP
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Kurz svařování, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: programování/robotika, sportovní, technické, jazykové, turistické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, ZUŠ, park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Kotyzova 1026
Obec: Rokycany
Kraj: Plzeňský
PSČ: 337 01
Kontakt na školu: Telefon: 371 724 701
IZO:110016793
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 30
Počet ubytovaných žáků a studentů: 9
Umístění vzhledem ke škole : v blízkosti školy/škol
Umístění v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 1.9. - 30. 6. Po - Čt 6.00 - 9.00 hod., 12.00-22.00 hod., Pá 6.00-9.00 hod., Ne - od 18,00 hod, Noční dohled 22.00-6.00 hod.
Termín pro podání přihlášky : do 31. 8. a v průběhu celého školního roku
Úplata za ubytování (v Kč): 1 100,- Kč/měsíc
Úplata za stravování (v Kč): 87,- Kč, celodenní strava
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : rukodělné, výtvarné, sportovní
Další prostory: společenská místnost, posilovna, tělocvična, prostory pro zájmové činnosti
Přístup k PC a internetu: WiFi ve společných prostorách, počítače ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, vnitřní informační systém

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Jeřabinová 96/III
Obec: Rokycany
Kraj: Plzeňský
PSČ: 337 01
Kontakt na školu: Telefon: 371 728 523
Fax: 371 728 522
IZO:108026868
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 28,- Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne