Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Husitská 2053
Obec: Sokolov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 356 01
Ředitel:RNDr. Jiří Widž
Kontakt na školu Telefon: 352 623 342÷3,7
Email: info@gymso.cz
Web: http://www.gymso.cz
IČ:49767194
RED-IZO:600009882
Zřizovatel:Karlovarský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Husitská 2053
Obec: Sokolov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 356 01
Kontakt na školu: Telefon: 352 623 342-3
Fax: 352 623 347
IZO:049767194
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 660
Aktuální počet žáků: 590
Dny otevřených dveří (termín/y): informace na www.gymso.cz
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: informace na www.gymso.cz
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:45 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy:
Školní vzdělávací program:
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, dějepis, zeměpis, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, posilovna, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, , latinský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz, bruslení, Volitelná tělesná výchova pro 2. a 3. ročníky.
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní psycholog, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, hudební, přírodovědné, programování/robotika, jazykové, ICT, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školmí časopis/newsletter, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, e-omluvenka, přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přihlašování na akce
Zařízení pro další vzdělávání ped. prac.
Adresa: Ulice: Husitská 2053
Obec: Sokolov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 356 01
Kontakt na školu: Telefon: 352 623 342-3
Fax: 352 623 347
IZO:181018284