Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Husitská 2053
Obec: Sokolov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 356 01
Ředitel:RNDr. Jiří Widž
Kontakt na školu Telefon: 352 623 342÷3,7
Email: info@gymso.cz
Web: http://www.gymso.cz
IČ:49767194
RED-IZO:600009882
Zřizovatel:Karlovarský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Husitská 2053
Obec: Sokolov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 356 01
Kontakt na školu: Telefon: 352 623 342-3
Fax: 352 623 347
IZO:049767194
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 660
Aktuální počet žáků: 590
Dny otevřených dveří (termín/y): informace na www.gymso.cz
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: informace na www.gymso.cz
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:45 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy:
Školní vzdělávací program:
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, fyzika, biologie, chemie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský, , latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, Volitelná tělesná výchova pro 2. a 3. ročníky., bruslení, lyžování, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, přírodovědné, jazykové, ICT, literárně-dramatické, hudební, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přihlašování na akce, e-omluvenka, e-nástěnka, přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Zařízení pro další vzdělávání ped. prac.
Adresa: Ulice: Husitská 2053
Obec: Sokolov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 356 01
Kontakt na školu: Telefon: 352 623 342-3
Fax: 352 623 347
IZO:181018284