Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426
Adresa školy: Ulice: Soběslavova 1426
Obec: Stříbro
Kraj: Plzeňský
PSČ: 349 01
Ředitel:Mgr. Milan Deredimos
Kontakt na školu Telefon: 374 623 238
Email: kantor@goas.cz
Web: www.goas.cz
IČ:70842582
RED-IZO:600009947
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Soběslavova 1426
Obec: Stříbro
Kraj: Plzeňský
PSČ: 349 01
Kontakt na školu: Telefon: 374 623 238
Fax: 374 623 238
IZO:102100675
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 384
Aktuální počet žáků: 325
Dny otevřených dveří (termín/y): 11.1.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4. a 15.4.2019 do 1. roč. OA, 16.4. a 17.4.2019 do primy G
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 496380
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: skolrad2015.pdf (1141,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování, biologie, chemie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): vodácký kurz, lyžařský kurz, plavecký kurz, turistický kurz, exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, adaptační kurzy
Certifikáty škol: IES mezinárodní certifikát, stupeň BBB
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, vodácký kurz, plavání, turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Junior Achievement Firma (JA Czech)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: přírodovědné, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Soběslavova 1426
Obec: Stříbro
Kraj: Plzeňský
PSČ: 349 01
Kontakt na školu: Telefon: 374 623 238
Fax: 374 623 238
IZO:110034783