Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426
Adresa školy: Ulice: Soběslavova 1426
Obec: Stříbro
Kraj: Plzeňský
PSČ: 349 01
Ředitel:Mgr. Milan Deredimos
Kontakt na školu Telefon: 374 623 238
Email: kantor@goas.cz
Web: www.goas.cz
IČ:70842582
RED-IZO:600009947
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Soběslavova 1426
Obec: Stříbro
Kraj: Plzeňský
PSČ: 349 01
Kontakt na školu: Telefon: 374 623 238
IZO:102100675
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 384
Aktuální počet žáků: 325
Dny otevřených dveří (termín/y): 11.1.2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4. a 15.4.2019 do 1. roč. OA, 16.4. a 17.4.2019 do primy G
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 496380
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: skolrad2015.pdf (1141,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, biologie, praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, knihovna, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, výlety, adaptační kurzy, vodácký kurz, lyžařský kurz, plavecký kurz, turistický kurz
Certifikáty škol: IES mezinárodní certifikát, stupeň BBB
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, vodácký kurz, turistika, bruslení, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech) , Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Soběslavova 1426
Obec: Stříbro
Kraj: Plzeňský
PSČ: 349 01
Kontakt na školu: Telefon: 374 623 238
IZO:110034783