Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370
Adresa školy: Ulice: Pionýrská 1370
Obec: Tachov
Kraj: Plzeňský
PSČ: 347 01
Ředitel:Mgr. Irena Volkovinská
Kontakt na školu Telefon: 374 723 811
Email: vedeni@gymtc.cz
Web: www.gymtc.cz
IČ:70842566
RED-IZO:600009955
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Pionýrská 1370
Obec: Tachov
Kraj: Plzeňský
PSČ: 347 01
Kontakt na školu: Telefon: 374 723 811
Fax: 374 723 811
IZO:000479021
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 193
Dny otevřených dveří (termín/y): 16.12.2021 a 17.02.2022
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Vstup do školy umožněn od: 7.00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - humanitní, všeobecné, všeobecné - přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: latinský, španělský, ruský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: v rámci tříd
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Pionýrská 2115
Obec: Tachov
Kraj: Plzeňský
PSČ: 347 01
Kontakt na školu: Telefon: 374 723 939
Fax: 374 723 811
IZO:108015025
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 30-40 Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne