Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370
Adresa školy: Ulice: Pionýrská 1370
Obec: Tachov
Kraj: Plzeňský
PSČ: 347 01
Ředitel:Mgr. Irena Volkovinská
Kontakt na školu Telefon: 374 723 811
Email: vedeni@gymtc.cz
Web: www.gymtc.cz
IČ:70842566
RED-IZO:600009955
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Pionýrská 1370
Obec: Tachov
Kraj: Plzeňský
PSČ: 347 01
Kontakt na školu: Telefon: 374 723 811
IZO:000479021
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 209
Dny otevřených dveří (termín/y): 15.12.2022 a 16.02.2023
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 17. 4. 2023 (1. škola na přihlášce), 18. 4. 2023 (2. škola na přihlášce)
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Vstup do školy umožněn od: 7.00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - humanitní, všeobecné - přírodovědné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, biologie, fyzika, hudební výchova, výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy, adaptační kurzy, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, španělský, latinský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, outdoorový kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: v rámci tříd
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, profil školy na sociální síti, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Pionýrská 2115
Obec: Tachov
Kraj: Plzeňský
PSČ: 347 01
Kontakt na školu: Telefon: 374 723 939
IZO:108015025
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 30-40 Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne