Zde může být obrázek školy.

Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá
Adresa školy: Ulice: Kostelní 129
Obec: Planá
Kraj: Plzeňský
PSČ: 348 15
Ředitel:Mgr. Josef Mára
Kontakt na školu Telefon: 374 750 511,37
Email: sekretariat@souplana.cz
Web: http://sszplana.cz/
IČ:48326437
RED-IZO:600009971
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Zámecká 853
Obec: Planá
Kraj: Plzeňský
PSČ: 348 15
Kontakt na školu: Telefon: 374 794 067
Fax: 374 794 067
IZO:102464367
Střední škola
Adresa: Ulice: Kostelní 129
Obec: Planá
Kraj: Plzeňský
PSČ: 348 15
Kontakt na školu: Telefon: 374 750 511
Fax: 374 750 523
IZO:048326437
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Nejvyšší povolený počet žáků: 383
Aktuální počet žáků: 238
Dny otevřených dveří (termín/y): 22.11.2018
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum, širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: kostela
Začátek první vyučovací hodiny: 8.05
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: ne
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, posilovna, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, plesy
Zapojení ve specifických programech : ano - soutěže
Domácí spolupráce : ano
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika
Specifické formy podpory žákům: ano
Nabídka dalšího vzdělávání: osvědčení o VZV
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, sport, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Kostelní 129
Obec: Planá
Kraj: Plzeňský
PSČ: 348 15
Kontakt na školu: Telefon: 374 750 511
Fax: 374 750 511
IZO:108014894