Zde může být obrázek školy.

Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá
Adresa školy: Ulice: Kostelní 129
Obec: Planá
Kraj: Plzeňský
PSČ: 348 15
Ředitel:Mgr. Josef Mára
Kontakt na školu Telefon: 374 750 511,37
Email: sekretariat@souplana.cz
Web: http://sszplana.cz/
IČ:48326437
RED-IZO:600009971
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Zámecká 853
Obec: Planá
Kraj: Plzeňský
PSČ: 348 15
Kontakt na školu: Telefon: 374 794 067
Fax: 374 794 067
IZO:102464367
Střední škola
Adresa: Ulice: Kostelní 129
Obec: Planá
Kraj: Plzeňský
PSČ: 348 15
Kontakt na školu: Telefon: 374 750 511
Fax: 374 750 523
IZO:048326437
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 383
Aktuální počet žáků: 271
Dny otevřených dveří (termín/y): 21.01.2021
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: kostela
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: ne
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : ano - soutěže
Domácí spolupráce : ano
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Specifické formy podpory žákům: ano
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: osvědčení o VZV
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Kostelní 129
Obec: Planá
Kraj: Plzeňský
PSČ: 348 15
Kontakt na školu: Telefon: 374 750 511
Fax: 374 750 511
IZO:108014894