Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508
Adresa školy: Ulice: Benešova 508
Obec: Stříbro
Kraj: Plzeňský
PSČ: 349 01
Ředitel:Mgr. Jarmila Kánská
Kontakt na školu Telefon: 374 630 210
Email: skola@sosstribro.cz
Web: www.sosstribro.cz
IČ:68783728
RED-IZO:600009980
Zřizovatel:Plzeňský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Benešova 508
Obec: Stříbro
Kraj: Plzeňský
PSČ: 349 01
Kontakt na školu: Telefon: 374 622 276
IZO:000077348
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 320
Aktuální počet žáků: 300
Dny otevřených dveří (termín/y): vzhledem k situaci covid 19 - individuální prohlídky školy (1rodič + 1žák + jeden pedagog naší školy). Lze dojednat telefonicky
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 150m od školy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:15
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: ---
Stipendium: od budoucího zaměstnance
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče, přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Koncepce školy: SOŠ Stříbro - informace o škole.pdf (124,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné - přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, cizí jazyky, zeměpis, praktické vyučování, biologie, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy, - Dožínky - akce pro žáky, zaměstnance i veřejnost. Akce je spojena se zajištěním části farmářských trhů, ve spolupráci s MěÚ Stříbro - Škola jinak - akce pro žáky základních škol okresu tachov a okolí - Dny školní zahrady - akce oboru agropodnikání - pro veřejnost, žáky ZŠ i MŠ
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : škola má 73 sociálních partnerů, se kterými spolupracuje při zajišťování výuky praxe ve všech čtyřech maturitních oborech: - agropodnikání, veřejnosprávní činnost, přírodovědné lyceum, informační technologie
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz, bruslení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Otevřená věda (AV ČR)
Specifické formy podpory žákům: individuální podpora nastavená pro potřeby konkrétních žáků - slabých, nadaných, ze sociálně slabých rodin, se zdravotním postižením atd.
Přítomnost specialistů: každý obor je veden garantem = zkušeným učitelem příslušných odborných předmětů, který zodpovídá za školní vzdělávací program svého oboru a za kvalitu pracovišť, vybraných pro zajištění výuky praxe., výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: v počítačových učebnách a v sedmi učebnách odborných předmětů a cizích jazyků, vybavených interaktivními tabulemi
Zájmové činnosti: přírodovědné, sportovní, chovatelské
Místo pro trávení volného času: škola má vlastní Domov mládeže, v klidné tiché části města, s vlastní malou tělocvičnou a s vlastní zahradou, vyhrazená učebna, zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, ZUŠ, veřejná knihovna, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení, možnost editace osobních údajů žáka, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Revoluční 685
Obec: Stříbro
Kraj: Plzeňský
PSČ: 349 01
Kontakt na školu: Telefon: 605 299 431
IZO:108014924
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 50
Počet ubytovaných žáků a studentů: 28
Umístění v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Další prostory: společenská místnost, tělocvična
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky, rodičovské schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Benešova 508
Obec: Stříbro
Kraj: Plzeňský
PSČ: 349 01
Kontakt na školu: Telefon: 374 630 216
IZO:102604053
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Specifické stravovací projekty: školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní hospodářství
Adresa: Ulice: Dukelská
Obec: Stříbro
Kraj: Plzeňský
PSČ: 349 01
Kontakt na školu: Telefon: 736 483 171
IZO:110032063