Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Žitavská 2969
Obec: Česká Lípa
Kraj: Liberecký
PSČ: 470 06
Ředitel:Mgr. Helena Paszeková
Kontakt na školu Telefon: 487 829 101
Email: gym-cl@gym-cl.cz
Fax: 487 829 152
Web: www.gym-cl.cz
IČ:62237004
RED-IZO:600009998
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Žitavská 2969
Obec: Česká Lípa
Kraj: Liberecký
PSČ: 470 01
Kontakt na školu: Telefon: 487 829 101
Fax: 487 522 152
IZO:102145598
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 475
Dny otevřených dveří (termín/y): 4. 12. 2018, 7. 2. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: jednotná příjímací zkouška
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 205, 225
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 60
Vstup do školy umožněn od: 6.45 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: dějepis, knihovna, biologie, ICT, hudební výchova, fyzika, cizí jazyky, chemie, výtvarná výchova, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika), v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, plesy, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, lyžařské kurzy, kurzy sportu a pobytu v přírodě, poznávací zájezdy do zahraničí
Zapojení ve specifických programech : eTwinning, Erasmus+
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, německý, francouzský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, outdoorové kurzy
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci - podpora a účast na soutěžích + seminářích a soustředěních k soutěžím, fond učebnic pro sociálně znevýhodněné žáky
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, mobilní aplikace - např. Qiuzlet, Kahoot! ...
Zájmové činnosti: přírodovědné, sportovní, hudební, ICT, literárně-dramatické, jazykové
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, školní bufet, tichá studovna, školní knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), školní web + informační systém Edupage
Funkce školního informačního systému: přihlašování na akce, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled absence, e-nástěnka, možnost platby/přehled zaplacení, možnost editace osobních údajů žáka, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace, e-omluvenka

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: Žitavská 2969
Obec: Česká Lípa
Kraj: Liberecký
PSČ: 470 01
Kontakt na školu: Telefon: 487 829 112
Fax: 487 522 152
IZO:108029085