Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Žitavská 2969
Obec: Česká Lípa
Kraj: Liberecký
PSČ: 470 06
Ředitel:Mgr. Helena Paszeková
Kontakt na školu Telefon: 487 829 101
Email: gym-cl@gym-cl.cz
Web: www.gym-cl.cz
IČ:62237004
RED-IZO:600009998
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Žitavská 2969
Obec: Česká Lípa
Kraj: Liberecký
PSČ: 470 01
Kontakt na školu: Telefon: 487 829 101
Fax: 487 522 152
IZO:102145598
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 475
Dny otevřených dveří (termín/y): 4. 12. 2018, 7. 2. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: jednotná příjímací zkouška
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 205, 225
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 60
Vstup do školy umožněn od: 6.45 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, lyžařské kurzy, kurzy sportu a pobytu v přírodě, poznávací zájezdy do zahraničí, plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech : eTwinning, Erasmus+
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, outdoorové kurzy
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Otevřená věda (AV ČR), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci - podpora a účast na soutěžích + seminářích a soustředěních k soutěžím, fond učebnic pro sociálně znevýhodněné žáky
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: mobilní aplikace - např. Qiuzlet, Kahoot! ..., Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, ICT, sportovní, jazykové, literárně-dramatické, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní bufet, tichá studovna, školní knihovna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, školní web + informační systém Edupage, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přihlašování na akce, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost platby/přehled zaplacení, přehled absence
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Žitavská 2969
Obec: Česká Lípa
Kraj: Liberecký
PSČ: 470 01
Kontakt na školu: Telefon: 487 829 112
Fax: 487 522 152
IZO:108029085