Logo školy

Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: náměstí Osvobození 422
Obec: Česká Lípa
Kraj: Liberecký
PSČ: 470 01
Ředitel:Ing. Rostislav Lád
Kontakt na školu Mobil: 778 544 002
Email: oa-cl@clnet.cz
Web: www.oa.clnet.cz
IČ:49864637
RED-IZO:600010015
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: náměstí Osvobození 422
Obec: Česká Lípa
Kraj: Liberecký
PSČ: 470 01
Kontakt na školu: Telefon: 778 544 002
IZO:102145776
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 350
Dny otevřených dveří (termín/y): 2. 12. 2015, 13. 1. 2016
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady, český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 22. 4. 2016, 25. 4. 2016
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, fyzika, dějepis, zeměpis, chemie, biologie, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, exkurze, tématické/projektové dny, plesy, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, praxe ve firmách, turistické kurzy, poznávací zájezdy do zahraničí, lyžařský kurz, adaptační kurz
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+, TechUp
Domácí spolupráce : Praxe ve 3. a 4. ročníku
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, bruslení
Specifické formy podpory žákům: bezbariérový přístup, divadelní klub
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Zájmové činnosti: přírodovědné, turistické, sportovní, literárně-dramatické, taneční, jazykové, technické, ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, zahrada, hřiště, herna
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická)