Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: náměstí Osvobození 422
Obec: Česká Lípa
Kraj: Liberecký
PSČ: 470 01
Ředitel:Ing. Rostislav Lád
Kontakt na školu Mobil: 778 544 002
Email: oa-cl@clnet.cz
Web: www.oa.clnet.cz
IČ:49864637
RED-IZO:600010015
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: náměstí Osvobození 422
Obec: Česká Lípa
Kraj: Liberecký
PSČ: 470 01
Kontakt na školu: Telefon: 778 544 002
IZO:102145776
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 350
Dny otevřených dveří (termín/y): 2. 12. 2015, 13. 1. 2016
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, všeobecné studijní předpoklady, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 22. 4. 2016, 25. 4. 2016
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: zeměpis, chemie, fyzika, praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, dějepis, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, výlety, exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, praxe ve firmách, turistické kurzy, poznávací zájezdy do zahraničí, lyžařský kurz, adaptační kurz
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+, TechUp
Domácí spolupráce : Praxe ve 3. a 4. ročníku
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, španělský, ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, bruslení, lyžování, vodácký kurz
Specifické formy podpory žákům: bezbariérový přístup, divadelní klub
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: technické, ICT, turistické, přírodovědné, jazykové, taneční, literárně-dramatické, sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, herna, studovna/knihovna, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli