Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Havlíčkova 426
Obec: Česká Lípa
Kraj: Liberecký
PSČ: 470 01
Ředitel:Ing. Petr Veselý
Kontakt na školu Telefon: 487 833 123
Email: sps@sps-cl.cz
Web: www.sps-cl.cz
IČ:48283142
RED-IZO:600010040
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Havlíčkova 426
Obec: Česká Lípa
Kraj: Liberecký
PSČ: 470 01
Kontakt na školu: Telefon: 487 833 123
Fax: 487 833 101
IZO:102145571
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 560
Aktuální počet žáků: 367
Dny otevřených dveří (termín/y): 23.1.2021
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: duben
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 212
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, adaptační kurty, lyžařské kurzy, turistické kurzy, tématické/projektové dny, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, cyklistický kurz
Specifické formy podpory žákům: slabší žáci, sociálně znevýhodnění žáci, žáci s SPU, aj.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny, Ve všech učebnách, tzn. včetně kmenových učeben.
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, ICT, technické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: možnost platby/přehled zaplacení, přehled klasifikace, přehled absence, e-omluvenka, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, e-třídní kniha - přehled učiva
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Havlíčkova 443
Obec: Česká Lípa
Kraj: Liberecký
PSČ: 470 88
Kontakt na školu: Telefon: 487 520 882
Fax: 487 524 465
IZO:102133875
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 120
Počet ubytovaných žáků a studentů: 73
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 212
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): září - červen
Termín pro podání přihlášky : kdykoliv (nejpozději srpen/září)
Úplata za ubytování (v Kč): 1000
Úplata za stravování (v Kč): 1700
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : společenské hry, turistické, literárně-dramatické, přírodovědné, rukodělné, sportovní, hudební, výtvarné, ICT, zdravotnické
Další prostory: společenská místnost, tělocvična, prostory pro zájmové činnosti
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, vnitřní informační systém, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Havlíčkova 443
Obec: Česká Lípa
Kraj: Liberecký
PSČ: 470 88
Kontakt na školu: Telefon: 487 520 882
Fax: 487 524 465
IZO:102133808
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 30,- žáci; 65,- cizí strávníci
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano