Logo školy

Euroškola Česká Lípa střední odborná škola s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Euroškola Česká Lípa střední odborná škola s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Železničářská 2232
Obec: Česká Lípa
Kraj: Liberecký
PSČ: 470 01
Ředitel:Petra Kašparová
Kontakt na školu Telefon: 601 360 608
Email: euroskcl@eso-cl.cz
Web: www.euroskola.cz
IČ:25022342
RED-IZO:600010112
Zřizovatel:ESO Euroškola s.r.o.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Železničářská 2232
Obec: Česká Lípa
Kraj: Liberecký
PSČ: 470 01
Kontakt na školu: Telefon: 487 831 750
IZO:108028917
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: kombinovaná, denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Aktuální počet žáků: 300
Dny otevřených dveří (termín/y): Každé pondělí od 8:00 - 16:00 hodin.
Forma přijímacího řízení: pohovor, portfolio, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: cizí jazyk, český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 14. dubna 2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 15000
Rozšířené informace o ročním školném: Možnost měsíčních splátek.
Stipendium: prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště, posilovna, ledová plocha, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, výlety, tématické/projektové dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Domácí spolupráce : Odborné praxe u sociálních partnerů.
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky:
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, vodácký kurz
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, besedy o vzdělávání, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, možnost platby/přehled zaplacení, e-nástěnka, přehled klasifikace, e-omluvenka