Zde může být obrázek školy.

Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: T. G. Masaryka 580
Obec: Šluknov
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 77
Ředitel:Mgr. Bc. Rudolf Sochor
Kontakt na školu Telefon: 412 314 027
Email: info@lesnicka-skola.cz
Web: http://www.lesnicka-skola.cz
IČ:47274719
RED-IZO:600010155
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: T. G. Masaryka 580
Obec: Šluknov
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 77
Kontakt na školu: Telefon: 412 314 027
Fax: 412 314 027
IZO:047274719
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: dálková, denní
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Začátek první vyučovací hodiny: 7:40
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, chemie, biologie, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, lyžování
Nabídka dalšího vzdělávání: motorová pila, lovecký lístek, strážný, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Zájmové činnosti: hudební, , sportovní, společenské hry, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická)
Domov mládeže
Adresa: Ulice: T.G.Masaryka 580
Obec: Šluknov
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 77
Kontakt na školu: Telefon: 412 386 337
Fax: 412 386 337
IZO:108020479
Školní jídelna
Adresa: Ulice: T.G.Masaryka 580
Obec: Šluknov
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 77
Kontakt na školu: Telefon: 412 386 337
Fax: 412 386 337
IZO:110027736