Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Jiříkovská 840
Obec: Rumburk
Kraj: Ústecký
PSČ: 408 01
Ředitel:Mgr. Bc. Jiří Uher
Kontakt na školu Telefon: 412 332 320
Email: info@sosmgp.cz
Web: http://www.sosmgp.cz
IČ:00497029
RED-IZO:600010180
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jiříkovská 840
Obec: Rumburk
Kraj: Ústecký
PSČ: 408 01
Kontakt na školu: Telefon: 412 332 320
Fax: 412 332 746
IZO:000497029
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Aktuální počet žáků: 203
Dny otevřených dveří (termín/y): 6. 12. 2018, 17. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů:
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, jiné
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, kultura, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), školmí časopis/newsletter
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Jiříkovská 840/4
Obec: Rumburk
Kraj: Ústecký
PSČ: 408 01
Kontakt na školu: Telefon: 412 332 320
Fax: 412 332 746
IZO:110024389
Domov mládeže
Počet ubytovaných žáků a studentů: 50
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): neděle večer - pátek
Úplata za ubytování (v Kč): 900, 1200
Úplata za stravování (v Kč): 70 za den
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, společenské hry
Další prostory: společenská místnost
Přístup k PC a internetu: síťové připojení v pokojích, WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jiříkovská 840/4
Obec: Rumburk
Kraj: Ústecký
PSČ: 408 01
Kontakt na školu: Telefon: 412 332 320
Fax: 412 332 746
IZO:110024401
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 25
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano