Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského 562
Obec: Kadaň
Kraj: Ústecký
PSČ: 432 01
Ředitel:PaedDr. Zdeněk Hrdina
Kontakt na školu Telefon: 474 343 395
Email: sps-kadan@sps-kadan.cz
Web: http://www.sps-kadan.cz
IČ:61342637
RED-IZO:600010309
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Komenského 562
Obec: Kadaň
Kraj: Ústecký
PSČ: 432 01
Kontakt na školu: Telefon: 474 343 393
IZO:000082104
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 226
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2019, 15.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, cizí jazyky, chemie, praktické vyučování, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, plesy
Domácí spolupráce : ČVUT, ČKAIT, ČSSI
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování, vodácký kurz, turistika
Přítomnost specialistů: výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: technické, sportovní
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, přehled absence, přehled klasifikace