Zde může být obrázek školy.

Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Chomutovská 459
Obec: Klášterec nad Ohří
Kraj: Ústecký
PSČ: 431 51
Ředitel:Mgr. Vojtěch Živnůstka
Kontakt na školu Telefon: 474 376 047
Email: gymkl@gymkl.cz
Web: www.gymkl.cz
IČ:47792931
RED-IZO:600010325
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Chomutovská 459
Obec: Klášterec nad Ohří
Kraj: Ústecký
PSČ: 431 51
Kontakt na školu: Telefon: 474 376 047
Fax: 474 376 047
IZO:108030091
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 360
Dny otevřených dveří (termín/y): 27.11. 2018
Forma přijímacího řízení:
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.05
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, chemie, biologie, fyzika, výtvarná výchova, hudební výchova, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, exkurze, sportovní dny
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Světová škola (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: možnost povolení individuálního studijního plánu
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: technické, ICT, zdravotnické, jazykové, sportovní, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, kultura, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, e-nástěnka, e-omluvenka
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Chomutovská 459
Obec: Klášterec nad Ohří
Kraj: Ústecký
PSČ: 431 51
Kontakt na školu: Telefon: 474 376 047
Fax: 474 376 047
IZO:150067691