Logo školy

Gymnázium, Tanvald, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Tanvald, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 305
Obec: Tanvald
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 41
Ředitel:RNDr. Jan Kohoutek
Kontakt na školu Telefon: 483 394 333
Email: gymtan@gymtan.cz
Web: www.gymtan.cz
IČ:60252570
RED-IZO:600010414
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Školní 305
Obec: Tanvald
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 41
Kontakt na školu: Telefon: 483 394 333
IZO:000081850
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 210
Dny otevřených dveří (termín/y): 8.12.2022
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, všeobecné studijní předpoklady
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:50
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, výtvarná výchova, hudební výchova, biologie, fyzika, chemie, ICT, zeměpis, dějepis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: bazén, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika), ledová plocha, posilovna, venkovní hřiště, jiné
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, Kurzy terénní výuky
Zapojení ve specifických programech : Fulbright program, Fakultní škola Univerzity Karlovy
Certifikáty škol: Fakultní školy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
Mezinárodní spolupráce: sportovní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání, turistika, lyžování, cyklistický kurz, vodácký kurz, horolezectví
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce:
Zájmové činnosti: sportovní, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém