Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: U Balvanu 16
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Ředitel:Mgr. Jiří Kozlovský
Kontakt na školu Telefon: 483 320 086
Email: gymnazium@gymjbc.cz
Web: www.gymjbc.cz
IČ:60252758
RED-IZO:600010449
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: U Balvanu 16
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 34
Kontakt na školu: Telefon: 483 320 086
IZO:000081841
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 256
Aktuální počet žáků: 240
Dny otevřených dveří (termín/y): 7. 1. 2021
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 13. 4. 2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: jiné, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:10
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - přírodovědné, všeobecné, všeobecné - jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, výtvarná výchova, hudební výchova, biologie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, ledová plocha, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, plesy, tématické/projektové dny, besídky/akademie, Slavnostní přivítaní žáků 1. ročníku Kurz estetických výchov Kurz cizích jazyků Kurz Komunikace a konflikt
Zapojení ve specifických programech : Recyklohraní
Certifikáty škol: Partnerská škola kulturního oddělení Francouzského velvyslanectví v ČR Partnerská škola Cambridge P.A.R.K. DofE
Domácí spolupráce : Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UK, Fakultní škola Technické univerzity v Liberci
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, latinský, francouzský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, bruslení, lyžování, horolezecká stěna
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Studentská Agora (Agora CE), Celé Česko čte dětem (CČČD), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, Ročenka školy