Zde může být obrázek školy.

Masarykova základní škola a Obchodní akademie Tanvald, Školní 416, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Masarykova základní škola a Obchodní akademie Tanvald, Školní 416, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 416
Obec: Tanvald
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 41
Ředitel:Mgr. Jana Duňková
Kontakt na školu Telefon: 483 394 345
Email: po.box@mzsaoatanvald.cz
Fax: 483 394 027
Web: www.mzsaoatanvald.cz
IČ:43256791
RED-IZO:600010473
Zřizovatel:Město Tanvald
Typ zřizovatele:Obec

Základní škola

Adresa: Ulice: Školní 416
Obec: Tanvald
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 41
Kontakt na školu: Telefon: 483 394 345
Fax: 483 394 027
IZO:102177368
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 230
Dny otevřených dveří (termín/y): 15.01.2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP 3.9.2018.zip (4020,4 KB)
Školní řád: školní řád 2018-2019 .doc (191 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva ZŠ 2017-2018.docx (90,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, chemie, ICT, fyzika, praktické vyučování, hudební výchova, výtvarná výchova, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, besídky/akademie, jarmarky a dílny, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola, spolupráce s TUL
Domácí spolupráce : Individuální vzdělávání, spolupráce s TUL, Ministerstvo obrany, projekt MAP Tanvaldsko
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, turistika, plavání
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: využití pomůcek pedagogiky dle M.Montessori
Specifické formy podpory žákům: IVP
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: ve třídách, pc učebna, tabletová učebna
Zájmové činnosti: společenské hry, literárně-dramatické, sportovní, technické, přírodovědné, jazykové, zdravotnické, ICT
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, individuální schůzky, školní časopis/newsletter
Přípravná třída
Přípravná třída: ne

Střední škola

Adresa: Ulice: Školní 416
Obec: Tanvald
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 41
Kontakt na školu: Telefon: 483 394 351
Fax: 483 394 027
IZO:110013140
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 0
Aktuální počet žáků: 1
Dny otevřených dveří (termín/y): 0
Forma přijímacího řízení:
Umístění školy v obci:
Dopravní dostupnost:
Školní vzdělávací program:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření :
Speciálně vybavené odborné učebny:
Prostory pro výuku tělesné výchovy:
Specifické akce školy (pravidelné):
Domácí spolupráce : Junior Achievement
Spolupráce s firmami:
Mezinárodní spolupráce:
Vzdělávání
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku:
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času:
V blízkosti školy:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů:

Školní družina

Adresa: Ulice: Školní 416
Obec: Tanvald
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 41
Kontakt na školu: Telefon: 483 394 345
Fax: 483 394 027
IZO:116300183

Školní klub

Adresa: Ulice: Školní 416
Obec: Tanvald
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 41
Kontakt na školu: Telefon: 483 394 345
Fax: 483 394 027
IZO:167100343