Zde může být obrázek školy.

Masarykova základní škola Tanvald, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy: Masarykova základní škola Tanvald, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 416
Obec: Tanvald
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 41
Ředitel:Mgr. Jana Duňková
Kontakt na školu Telefon: 483 394 345
Email: po.box@mzstanvald.cz
Web: www.mzstanvald.cz
IČ:43256791
RED-IZO:600010473
Zřizovatel:Město Tanvald
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 416
Obec: Tanvald
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 41
Kontakt na školu: Telefon: 483 394 345
Fax: 483 394 027
IZO:102177368
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 230
Dny otevřených dveří (termín/y): 15.01.2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program:
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, chemie, cizí jazyky, praktické vyučování, hudební výchova, výtvarná výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, exkurze, výlety, sportovní dny, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola, spolupráce s TUL
Domácí spolupráce : Individuální vzdělávání, spolupráce s TUL, Ministerstvo obrany, projekt MAP Tanvaldsko
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, bruslení
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Specifické formy podpory žákům: IVP
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: ve třídách, pc učebna, tabletová učebna
Zájmové činnosti: přírodovědné, společenské hry, sportovní, jazykové, ICT, zdravotnické, literárně-dramatické, technické
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, školní časopis/newsletter
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 416
Obec: Tanvald
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 41
Kontakt na školu: Telefon: 483 394 345
Fax: 483 394 027
IZO:116300183
Školní klub
Adresa: Ulice: Školní 416
Obec: Tanvald
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 41
Kontakt na školu: Telefon: 483 394 345
Fax: 483 394 027
IZO:167100343