Zde může být obrázek školy.

Masarykova základní škola Tanvald, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy: Masarykova základní škola Tanvald, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 416
Obec: Tanvald
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 41
Ředitel:Mgr. Jana Duňková
Kontakt na školu Telefon: 483 394 345
Email: po.box@mzstanvald.cz
Web: www.mzstanvald.cz
IČ:43256791
RED-IZO:600010473
Zřizovatel:Město Tanvald
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 416
Obec: Tanvald
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 41
Kontakt na školu: Telefon: 483 394 345
IZO:102177368
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 270
Dny otevřených dveří (termín/y): dle domluvy
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2024
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2024
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:20 Raisova 333, 7:00 Školní 416
Začátek první vyučovací hodiny: 8:15
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program:
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, knihovna, výtvarná výchova, praktické vyučování, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Spolupráce s TUL, Pomáháme školám k úspěchu
Domácí spolupráce : Individuální vzdělávání, spolupráce s TUL, Ministerstvo obrany, projekt MAP Tanvaldsko
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení, turistika, vodácký kurz
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: výuka dle metody prof. Hejného využití Montessori pomůcek
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Badatelé.cz (Sdružení Tereza)
Specifické formy podpory žákům: IVP
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: ve třídách, pc učebna, tabletová učebna, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, programování/robotika, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, ZUŠ, veřejná knihovna, kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 416
Obec: Tanvald
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 41
Kontakt na školu: Telefon: 483 394 345
IZO:116300183
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100,-
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:20 - 8:05 Raisova 333, 7:00 - 8:05 Školní 416
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:45 - 16:00 Raisova 333, 11:45 - 16:15 Školní 416
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém
Školní klub
Adresa: Ulice: Školní 416
Obec: Tanvald
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 41
Kontakt na školu: Telefon: 483 394 345
IZO:167100343
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školním klubu: 30
Umístění školního klubu: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): Dle nabídky kroužků
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém