Zde může být obrázek školy.

Masarykova základní škola Tanvald, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy: Masarykova základní škola Tanvald, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 416
Obec: Tanvald
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 41
Ředitel:Mgr. Jana Duňková
Kontakt na školu Telefon: 483 394 345
Email: po.box@mzstanvald.cz
Web: www.mzstanvald.cz
IČ:43256791
RED-IZO:600010473
Zřizovatel:Město Tanvald
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 416
Obec: Tanvald
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 41
Kontakt na školu: Telefon: 483 394 345
IZO:102177368
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 230
Dny otevřených dveří (termín/y): 15.01.2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program:
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, knihovna, fyzika, chemie, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, výlety
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola, spolupráce s TUL
Domácí spolupráce : Individuální vzdělávání, spolupráce s TUL, Ministerstvo obrany, projekt MAP Tanvaldsko
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, bruslení, lyžování, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Specifické formy podpory žákům: IVP
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: ve třídách, pc učebna, tabletová učebna
Zájmové činnosti: jazykové, ICT, přírodovědné, literárně-dramatické, společenské hry, zdravotnické, technické, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní časopis/newsletter, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 416
Obec: Tanvald
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 41
Kontakt na školu: Telefon: 483 394 345
IZO:116300183
Školní klub
Adresa: Ulice: Školní 416
Obec: Tanvald
Kraj: Liberecký
PSČ: 468 41
Kontakt na školu: Telefon: 483 394 345
IZO:167100343