Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Smetanova 66
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Ředitel: Mgr. Martin Kubáč
Kontakt na školu Telefon: 483 320 803
Email: skola@sosjbc.cz
Fax: 483 320 803
Web: www.sosjbc.cz
IČ:00140147
RED-IZO:600010481
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Smetanova 66
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Kontakt na školu: Telefon: 483 320 803
Fax: 483 320 803
IZO:107850753
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: dálková, denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 350
Dny otevřených dveří (termín/y): 24.11.2016 a 26.1.2017
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, MHD, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Stipendium: podporující žáky v závislosti na docházce, prospěchové, motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, DDM/středisko volného času, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Smetanova 66
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Kontakt na školu: Telefon: 483 320 803
Fax: 483 320 803
IZO:110033931
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 250
Počet ubytovaných žáků a studentů: 130
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: centrum, klidová zóna, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, integrovaná doprava, autobus
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 1.9.2015-30.6.2016
Termín pro podání přihlášky : 31.5.2016
Úplata za ubytování (v Kč): 1150
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : hudební, technické, sportovní, literárně-dramatické, přírodovědné, ICT, společenské hry, turistické, výtvarné
Další prostory: prostory pro zájmové činnosti, tělocvična, společenská místnost
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, síťové připojení ve společných prostorách, WiFi v pokojích, WiFi ve společných prostorách
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, rodičovské schůzky, e-mailová komunikace