Logo školy

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Smetanova 66
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Ředitel: Mgr. Martin Kubáč
Kontakt na školu Telefon: 483 320 803
Email: skola@sosjbc.cz
Web: www.sosjbc.cz
IČ:00140147
RED-IZO:600010481
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Smetanova 66
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Kontakt na školu: Telefon: 483 320 803
Fax: 483 320 803
IZO:107850753
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 350
Dny otevřených dveří (termín/y): 24.11.2016 a 26.1.2017
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Stipendium: prospěchové, podporující žáky v závislosti na docházce, motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, individuální schůzky
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Smetanova 66
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Kontakt na školu: Telefon: 483 320 803
Fax: 483 320 803
IZO:110033931
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 250
Počet ubytovaných žáků a studentů: 130
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: klidová zóna, klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, integrovaná doprava, autobus
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): 1.9.2015-30.6.2016
Termín pro podání přihlášky : 31.5.2016
Úplata za ubytování (v Kč): 1150
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : sportovní, výtvarné, hudební, literárně-dramatické, ICT, přírodovědné, společenské hry, technické, turistické
Další prostory: společenská místnost, prostory pro zájmové činnosti, tělocvična
Přístup k PC a internetu: počítače ve společných prostorách, síťové připojení ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: rodičovské schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace