Logo školy

Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Belgická 4852
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Ředitel:Mgr. Petr Froněk
Kontakt na školu Telefon: 483 359 288
Email: sekretariat@spstjbc.cz
Web: www.spstjbc.cz
IČ:18385036
RED-IZO:600010490
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Belgická 4852
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Kontakt na školu: Telefon: 483 359 288
Fax: 483 359 296
IZO:107850214
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 620
Aktuální počet žáků: 379
Dny otevřených dveří (termín/y): 21.01.2021 s ohledem na COVID-19 možnost nahrazení Burzou škol OnLine
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 13. 04. 2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:15
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační, prospěchové, podporující žáky v závislosti na docházce
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, adaptační kurzy
Certifikáty škol: Škola doporučená zaměstnavateli
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: technické, výtvarné (např. malování, keramika), ICT, sportovní, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva