Logo školy

Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Belgická 4852
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Ředitel:Mgr. Petr Froněk
Kontakt na školu Telefon: 483 359 288
Email: sekretariat@spstjbc.cz
Web: www.spstjbc.cz
IČ:18385036
RED-IZO:600010490
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Belgická 4852
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Kontakt na školu: Telefon: 483 359 288
IZO:107850214
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 620
Aktuální počet žáků: 403
Dny otevřených dveří (termín/y): 21.01.2021 s ohledem na COVID-19 možnost nahrazení Burzou škol OnLine
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 13. a 14. 04. 2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 104,107,109,112
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: podporující žáky v závislosti na docházce, prospěchové, motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, plesy
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+
Certifikáty škol: Škola doporučená zaměstnavateli
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: technické, programování/robotika, sportovní, ICT, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, e-omluvenka, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace