Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Belgická 4852
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Ředitel:Mgr. Petr Froněk
Kontakt na školu Telefon: 483 359 288
Email: sekretariat@spstjbc.cz
Fax: není
Web: www.spstjbc.cz
IČ:18385036
RED-IZO:600010490
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Belgická 4852
Obec: Jablonec nad Nisou
Kraj: Liberecký
PSČ: 466 01
Kontakt na školu: Telefon: 483 359 288
Fax: 483 359 296
IZO:107850214
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 620
Aktuální počet žáků: 370
Dny otevřených dveří (termín/y): 18.11.2018
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:15
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, adaptační kurzy, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Certifikáty škol: Škola doporučená zaměstnavateli
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: programování/robotika, sportovní, technické, ICT, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, profil školy na sociální síti, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace