Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Mládeže 884
Obec: Frýdlant
Kraj: Liberecký
PSČ: 464 01
Ředitel:Mgr. Pavel Čumpelík
Kontakt na školu Telefon: 482 312 078
Web: www.gymfry.cz
IČ:46748067
RED-IZO:600010511
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Mládeže 884
Obec: Frýdlant
Kraj: Liberecký
PSČ: 464 01
Kontakt na školu: Telefon: 482 312 078
IZO:000081973
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 215
Dny otevřených dveří (termín/y): 27. ledna 2021
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 14. a 15. dubna 2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.10
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, ledová plocha, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, besídky/akademie, plesy
Zapojení ve specifických programech : Světová škola, Jeden svět na školách
Certifikáty škol: Světová škola
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Světová škola (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Junior Achievement Firma (JA Czech)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, literárně-dramatické, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka