Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola obchodní s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola obchodní s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Broumovská 839
Obec: Liberec 6
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 06
Ředitel:Ing. Soňa Havelková
Kontakt na školu Telefon: 482 750 141
Mobil: 777 006 667
Email: skola.soso@seznam.cz
Web: http://soso.cz
IČ:25018507
RED-IZO:600010520
Zřizovatel:Ing. Soňa Havelková
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Broumovská 839
Obec: Liberec 6
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Kontakt na školu: Telefon: 482 750 141
Fax: 482 750 137
IZO:108030482
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Nejvyšší povolený počet žáků: 220
Aktuální počet žáků: 218
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoliv
Forma přijímacího řízení: pohovor, bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 25
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 7,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,10
Roční školné v Kč: 13200
Rozšířené informace o ročním školném: dálkové studium - 14 400,-
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech : Partnerství se školami f. Kaufland
Domácí spolupráce : Praxe žáků
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Specifické formy podpory žákům: Integrace a inkluze zdravotně a tělesně postižených žáků a žáků s SPU
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická)