Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola obchodní s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola obchodní s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Broumovská 839
Obec: Liberec 6
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 06
Ředitel:Ing. Soňa Havelková
Kontakt na školu Telefon: 482 750 141
Mobil: 777 006 667
Email: skola.soso@seznam.cz
Web: http://soso.cz
IČ:25018507
RED-IZO:600010520
Zřizovatel:Ing. Soňa Havelková
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Broumovská 839
Obec: Liberec 6
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Kontakt na školu: Telefon: 482 750 141
IZO:108030482
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 220
Aktuální počet žáků: 218
Dny otevřených dveří (termín/y): 11.1. 2022, dále kdykoliv po telefonické domluvě
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: termíny Cermat
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 25
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 7,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,10
Roční školné v Kč: 13200
Rozšířené informace o ročním školném: dálkové studium - 14 400,-
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy
Domácí spolupráce : Praxe žáků
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Junior Achievement Firma (JA Czech)
Specifické formy podpory žákům: Integrace a inkluze zdravotně a tělesně postižených žáků a žáků s SPU
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva