Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola obchodní s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola obchodní s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Broumovská 839
Obec: Liberec 6
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 06
Ředitel:Ing. Soňa Havelková
Kontakt na školu Telefon: 482 750 141
Mobil: 777 006 667
Email: skola.soso@seznam.cz
Web: http://soso.cz
IČ:25018507
RED-IZO:600010520
Zřizovatel:Ing. Soňa Havelková
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Broumovská 839
Obec: Liberec 6
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Kontakt na školu: Telefon: 482 750 141
IZO:108030482
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 220
Aktuální počet žáků: 220
Dny otevřených dveří (termín/y): 16.1.2024, dále kdykoliv po telefonické domluvě
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: termíny Cermat
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 25
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 7,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,10
Roční školné v Kč: 15000
Rozšířené informace o ročním školném: dálkové studium - 16 000,-
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy, Lyžařský výcvik, ekologicko-turistický kurs
Zapojení ve specifických programech : AFS Mezikulturní programy
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : Praxe žáků
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Junior Achievement Firma (JA Czech) , Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Integrace a inkluze zdravotně a tělesně postižených žáků a žáků s SPU
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování