Doctrina - Podještědské gymnázium, s.r.o.

Doctrina - Podještědské gymnázium, s.r.o.

Škola / charakteristika školy

Název školy:Doctrina - Podještědské gymnázium, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Sokolovská 328/17, Liberec XIII-Nové Pavlovice
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Ředitel:PaedDr. Jaroslava Šiftová
Kontakt na školu Telefon: 485 123 556
Email: siftova@pglbc.cz
Fax: není
Web: www.pglbc.cz
IČ:46708812
RED-IZO:600010538
Zřizovatel:Doctrina – střední škola, základní škola a mateřská škola, s.r.o.
Typ zřizovatele:Privátní sektor

Střední škola

Adresa: Ulice: Sokolovská 328/17, Liberec XIII-Nové Pavlovice
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Kontakt na školu: Telefon: 485 123 556
IZO:108030598
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 290
Aktuální počet žáků: 210
Dny otevřených dveří (termín/y): 16. leden 2019
Forma přijímacího řízení: písemná, pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, všeobecné studijní předpoklady
Termín přijímacích zkoušek: jednotné schéma PZ
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: bus 24, 26, 14, 25
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.55
Roční školné v Kč: 35000
Stipendium: prospěchové, výzkumné, motivační, od nadace/nadačního fondu/spolku
Přípravné kurzy:
Poslední výroční zpráva: VZ 2017-2018 FINAL.pdf (3197,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, samostatné projekty a jejich obhajoby, fotografická soutěž, divadelní soubor, robotika,FCE... , jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech : E-twinning, DofE, Mladí debrujáři, ELEC, JA Czech, Holocaust Education Trust Ireland ad.
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Certifikát kvality SSŠ ČMS
Domácí spolupráce : Fakultní škola PřF UK Praha; TU Liberec - praxe, externí výuka, využití laboratoří, IQ landia - prezentace školních programů veřejnosti, ELEC - CAE, FCE, Člověk v tísni, charitativní akce - Život dětem, SONS, Fond SIDUS, Arcus, TUL,
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, španělský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Otevřená věda (AV ČR), Junior Achievement Firma (JA Czech) , Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: sociální podpůrný fond
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Rozvrhy hodin: 02-tydenni rozvrh 2018-2019-barvy.xls (112,6 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: programování/robotika, sportovní, jazykové, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, technické, ICT
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, hospitační týdny pro rodiče , konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování