Logo školy

Doctrina - Podještědské gymnázium, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Doctrina - Podještědské gymnázium, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Sokolovská 328/17, Liberec XIII-Nové Pavlovice
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Ředitel:Mgr. Jiří Jansa
Kontakt na školu Telefon: 485 123 556
Email: gymnazium@doctrina.cz
Web: www.gdoctrina.cz
IČ:46708812
RED-IZO:600010538
Zřizovatel:Doctrina – střední škola, základní škola a mateřská škola, s.r.o.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Sokolovská 328/17, Liberec XIII-Nové Pavlovice
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Kontakt na školu: Telefon: 485 123 556
IZO:108030598
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 290
Aktuální počet žáků: 281
Dny otevřených dveří (termín/y): leden
Forma přijímacího řízení: písemná, portfolio, pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, všeobecné studijní předpoklady, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: jednotné schéma PZ
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: bus 24, 26, 14, 25
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.55
Roční školné v Kč: 49000
Stipendium: od nadace/nadačního fondu/spolku, výzkumné, motivační, prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, výtvarná výchova, biologie, hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, plesy, adaptační kurzy, besídky/akademie, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, samostatné projekty a jejich obhajoby, fotografická soutěž, divadelní soubor, robotika,FCE...
Zapojení ve specifických programech : E-twinning, DofE, Mladí debrujáři, ELEC, JA Czech, Holocaust Education Trust Ireland ad.
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Certifikát kvality SSŠ ČMS
Domácí spolupráce : Fakultní škola PřF UK Praha a FarmF UK Praha; TU Liberec - praxe, externí výuka, využití laboratoří, IQ landia - prezentace školních programů veřejnosti, ELEC - CAE, FCE, Člověk v tísni, charitativní akce - Život dětem, SONS, Fond SIDUS, Arcus, TUL,
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, francouzský, latinský, španělský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, plavání, cyklistický kurz, lyžování
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Junior Achievement Firma (JA Czech) , Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Otevřená věda (AV ČR), Elixír do škol (Nadace ČS), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: sociální podpůrný fond
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, hudební, technické, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, literárně-dramatické, programování/robotika, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), hospitační týdny pro rodiče
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace