Zde může být obrázek školy.

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Partyzánská 530
Obec: Liberec 11
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Ředitel:Mgr. Václav Ulvr
Kontakt na školu Telefon: 482 710 077
Email: sekretariat@gfxs.cz
Web: www.gfxs.cz
IČ:46748016
RED-IZO:600010554
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Partyzánská 530
Obec: Liberec 11
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Kontakt na školu: Telefon: 482 710 077
Fax: 485 103 880
IZO:000081868
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 720
Aktuální počet žáků: 597
Dny otevřených dveří (termín/y): 14.1.2015
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností), test všeobecných studijních předpokladů
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, všeobecné studijní předpoklady
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 700
Vstup do školy umožněn od: 07.00
Začátek první vyučovací hodiny: 07.25
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - přírodovědné, všeobecné - humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, fyzika, chemie, biologie, zeměpis, dějepis, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, španělský, francouzský, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání, lyžování
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, hudební
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém