Zde může být obrázek školy.

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Partyzánská 530
Obec: Liberec 11
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Ředitel:Mgr. Václav Ulvr
Kontakt na školu Telefon: 482 710 077
Email: sekretariat@gfxs.cz
Fax: 485 103 880
Web: www.gfxs.cz
IČ:46748016
RED-IZO:600010554
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Partyzánská 530
Obec: Liberec 11
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 01
Kontakt na školu: Telefon: 482 710 077
Fax: 485 103 880
IZO:000081868
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 720
Aktuální počet žáků: 597
Dny otevřených dveří (termín/y): 14.1.2015
Forma přijímacího řízení: test všeobecných studijních předpokladů, test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady, český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 700
Vstup do školy umožněn od: 07.00
Začátek první vyučovací hodiny: 07.25
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - přírodovědné, všeobecné - humanitní, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, hudební výchova, ICT, dějepis, biologie, výtvarná výchova, zeměpis, chemie, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, výlety, exkurze, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, sportovní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, španělský, ruský, anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování, plavání
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, hudební
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, hřiště
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém