Zde může být obrázek školy.

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Jeronýmova 425/27
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 07
Ředitel:Mgr. Jaroslav Šťastný
Kontakt na školu Telefon: 482 771 326
Email: stastnyj@jergym.cz
Web: www.jergym.cz
IČ:46748075
RED-IZO:600010589
Zřizovatel:Liberecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jeronýmova 425/27
Obec: Liberec
Kraj: Liberecký
PSČ: 460 07
Kontakt na školu: Telefon: 482 771 326
Fax: 482 771 329
IZO:000392642
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 750
Aktuální počet žáků: 647
Dny otevřených dveří (termín/y): 10. 2. 2022
Forma přijímacího řízení: test všeobecných studijních předpokladů, test (výběr z možností), praktická
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk, všeobecné studijní předpoklady
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2, 3, 17
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Stipendium:
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, ICT, fyzika, biologie, chemie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Certifikáty škol: Rorýsí škola
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: sportovní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický, francouzský, , španělský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, turistika, lyžování, plavání, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Celé Česko čte dětem (CČČD), Studentská Agora (Agora CE), Čtení pomáhá (Martin Roman), Elixír do škol (Nadace ČS), Otevřená věda (AV ČR), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Podílej se! (Agora CE)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, technické, turistické, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), ICT, zdravotnické, sportovní, přírodovědné, jazykové
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, školní televize JergymTv
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce