Zde může být obrázek školy.

Střední umělecká škola v Liberci s.r.o.

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední umělecká škola v Liberci s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Sladovnická 309
Obec: Liberec 30
Kraj: Liberecký
PSČ: 463 11
Ředitel:Zdeněk Švácha
Kontakt na školu Telefon: 485 163 649
Email: sus@suslbc.cz
Fax: není
Web: www.suslbc.cz
IČ:25019660
RED-IZO:600010716
Zřizovatel:Zdeněk Švácha
Typ zřizovatele:Privátní sektor

Střední škola

Adresa: Ulice: Sladovnická 309
Obec: Liberec 30
Kraj: Liberecký
PSČ: 463 11
Kontakt na školu: Telefon: 485 163 649
Fax: 485 163 649
IZO:108030717
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 100
Dny otevřených dveří (termín/y): 19. - 20.10.2018
Forma přijímacího řízení: talentová , pohovor, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů:
Termín přijímacích zkoušek: 09. -10.01.2019
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice, periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 5 a 11
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 8.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.15
Roční školné v Kč: 36000
Stipendium: umělecké, mimořádné, prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: ZZZ GD 2011 KV.pdf (5113,6 KB)
ŠVP FM KV.pdf (4930,2 KB)
Školní řád: ŠŘ 2018-2019 kv.pdf (425,1 KB)
Poslední výroční zpráva: A VZ 2017-2018.pdf (1968,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: Sladovnická 309
Obec: Liberec 30
Kraj: Liberecký
PSČ: 463 11
Kontakt na školu: Telefon: 485 163 649
Fax: 485 163 649
IZO:167100661