Logo školy

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o.p.s., Litoměřice, Palackého 730/1

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o.p.s., Litoměřice, Palackého 730/1
Adresa školy: Ulice: Palackého 730
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 01
Ředitel:Mgr. Miroslav Pokorný
Kontakt na školu Telefon: 416 732 996
Email: skolaekonom@skolaekonom.cz
Web: http://www.skolaekonom.cz
IČ:25400681
RED-IZO:600010767
Zřizovatel:Občanské sdružení soukromých učitelů
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Palackého 730
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 01
Kontakt na školu: Telefon: 416 732 996
IZO:108043690
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 72
Dny otevřených dveří (termín/y): 19. 10., 18. 11., 7. 12. 2015/ 4. 1., 11. 1., 18. 1., 8. 2., 15. 2., 22. 2., 29. 2. 2016, KDYKOLIV – PONDĚLÍ-PÁTEK – vždy od 8:00 do 17:00 hod.; stačí zavolat a domluvit si termín. Těšíme se na vás
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 9600
Rozšířené informace o ročním školném: 9600 Kč v prvním ročníku, ve vyšších ročnících podle ročního průměrného prospěchu
Stipendium: prospěchové
Koncepce školy: Základní údaje o škole.pdf (522,8 KB)
Školní vzdělávací program: F-QS-03-9_1-1 ŠVP 6341M02-2Obchodní akademie.pdf (2149,9 KB)
Školní řád: QR-02-8 Školní řád střední školy 2014-15.pdf (824 KB)
Poslední výroční zpráva: Zprava2014-2015.pdf (6214,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Domácí spolupráce : spolupráce s MěU, policií, firmy v regionu (zabezpečení praxí, kurzy)
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, turistika, bruslení
Specifické formy podpory žákům: LMS systémy, konzultační hodiny
Nabídka dalšího vzdělávání: EBCL, IT certifikace, jazykové certifikace
Rozvrhy hodin: Bakaláři - Tisk rozvrhů.pdf (39,4 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, kultura, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Palackého 730
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 01
Kontakt na školu: Telefon: 416 732 996
IZO:108056821
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 140
Aktuální počet studentů: 17
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 5
Dny otevřených dveří (termíny): 11.5., kdykoliv po telefonické domluvě
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Termín přijímacích zkoušek: 15.6.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak, parkování u školy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Certifikáty: ECDL
Roční školné v Kč: 10000
Snížené školné: ne
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Akreditovaný vzdělávací program: Akreditovaný program 6341N19.pdf (1415,4 KB)
Školní řád: QR-03-6 Školní řád vyšší odborné školy 2014 -2015.pdf (599,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Zprava2013-2014.pdf (6403,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: firemní management
Speciálně vybavené odborné učebny: 2
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: firemní management
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory studentům: LMS systém, konzultační hodiny
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace, EBCL
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, školní dvůr
Ubytování: ne
Stravování: ne
Jazyková škola s právem SJZ
Adresa: Ulice: Palackého 730
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 01
Kontakt na školu: Telefon: 416 732 996
IZO:181044528