Zde může být obrázek školy.

Střední škola a Mateřská škola, o.p.s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola a Mateřská škola, o.p.s.
Adresa školy: Ulice: Žitenická 1365/18, Předměstí
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 01
Ředitel:Mgr. Radek Šrejbr
Kontakt na školu Telefon: 416 731 920
Email: info@ssamsltm.cz
Web: http://stredni.eu
IČ:25040456
RED-IZO:600010805
Zřizovatel:Vitalex Webdesign s.r.o.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Žitenická 18
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181044081
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 40
Aktuální počet dětí: 26
Dny otevřených dveří (termín/y): Po telefonické domluvě
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Škola je otevřena od: 1. 9. 2013
Měsíční poplatek/školné v Kč: 2300
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Anglický jazyk, výtvarná činnost
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, výlety
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, plavání
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Střední škola
Adresa: Ulice: Jarošova 23
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 01
Kontakt na školu: Telefon: 416 731 920
Fax: 416 733 949
IZO:108043738
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 876
Aktuální počet žáků: 137
Dny otevřených dveří (termín/y): Po telefonické domluvě
Forma přijímacího řízení: talentová , pohovor, portfolio
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 8000
Rozšířené informace o ročním školném: Grafický design - 12 000, Truhlář - Zdarma
Stipendium: motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, výlety, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, e-nástěnka
Středisko volného času
Adresa: Ulice: Jarošova 23
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 01
Kontakt na školu: Telefon: 416 731 920
Fax: 416 733 949
IZO:181011417
Středisko volného času
Druh střediska volného času: DDM
Bezbariérový přístup: ne
Umístění v obci: periferie
Spádová oblast: obec
Dopravní dostupnost: autobus
Provoz zařízení (od - do): Dle rozvrhu
Nabídka činností o víkendu: ne
Převaha nabídky pro: starší školní věk, mládež, mladší školní věk
Uskutečňované formy zájmového vzdělávání: příležitostná zájmová, pravidelná zájmová
Zaměření pravidelné činnosti na oblasti zájmového vzdělávání: sportovní, společenské hry, rukodělné
Úplata za kroužky za školní rok (od - do v Kč): 0
Přístup k PC a internetu: učebny ICT, WiFi v celé škole
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Pokratická 454
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 01
Kontakt na školu: Telefon: 416 731 920
Fax: 416 733 949
IZO:181001608
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Sovova 2
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 01
Kontakt na školu: Telefon: 416 731 920
Fax: 416 735 546
IZO:110037391
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Žitenická 18
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181054396