Zde může být obrázek školy.

Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.
Adresa školy: Ulice: Jana z Dražic 169
Obec: Roudnice nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 413 01
Ředitel:Ing. Richard Červený
Kontakt na školu Telefon: 416 839 064
Email: info@podripskaskola.cz
Web: www.podripskaskola.cz
IČ:25047671
RED-IZO:600010856
Zřizovatel:LOG-IS
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Jana z Dražic 169
Obec: Roudnice nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 413 01
Kontakt na školu: Telefon: 416 839 064
IZO:110035798
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková, distanční
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 370
Dny otevřených dveří (termín/y): 13. 2. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, integrovaná doprava, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: vlaky a autobusy cca 200 metrů do školy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:15
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 12000
Rozšířené informace o ročním školném: Obory kuchař-číšník a prodavč jsou BEZ ŠKOLNÉHO, obor kadeřník 8 400 Kč za rok, maturitní obory 12 000 Kč, dálkové studium 10 000 Kč. Možnost získat prospěchové stipendium. Motivační stipendium ve výši 3000 Kč pro žáky, kteří nastoupí do 1. roč. mat. ob.
Stipendium: prospěchové, motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Cerveny_SAP_verze_2018_03_14_FINAL.docx (267,7 KB)
Školní vzdělávací program: svp-logistika_a (1).pdf (786,7 KB)
Školní řád: R-03-1_Skolni_rad.pdf (1226,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_o_cinnosti_skoly_2017_2018 (1).pdf (1891,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, sportovní areál (atletika), bazén, jiné
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, plesy, sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, turistika, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech)
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci, cizinci, nadaní žáci
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: gastrokurzy, kadeřnické kurzy
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: jazykové
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, sport, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, třídní schůzky, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva