Zde může být obrázek školy.

Soukromé střední odborné učiliště INDUSTRIA spol. s r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromé střední odborné učiliště INDUSTRIA spol. s r.o.
Adresa školy: Ulice: Dlouhá 205/20
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 01
Ředitel:Mgr. Lucie Vomáčková Kalkusová
Kontakt na školu Telefon: 416 735 916
Email: ssouindustria@seznam.cz
Web: www.ssouindustria.eu
IČ:25018795
RED-IZO:600010864
Zřizovatel:Mgr. Jindřich Norek
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Kapucínské nám. 3
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 01
Kontakt na školu: Telefon: 416 735 916
IZO:108043720
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 120
Dny otevřených dveří (termín/y): 22. 11. 2022, 13. 12. 2022, 11. 1. 2023, 14. 2. 2023. Jinak kdykoliv po předchozí domluvě.
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná, pohovor
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 07.15
Začátek první vyučovací hodiny: 08:00
Roční školné v Kč: 5000
Rozšířené informace o ročním školném: Možné slevy - motivační program.
Stipendium: motivační, prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, tématické/projektové dny, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, plesy, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech : Recyklohraní, Jeden svět na školách
Domácí spolupráce : partnerské školy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman), Otevřená věda (AV ČR), Zvol si info (Zvol si info), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci, žáci s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, žáci s podpůrnými opatřeními
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost editace osobních údajů žáka