Zde může být obrázek školy.

Soukromé střední odborné učiliště INDUSTRIA spol. s r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromé střední odborné učiliště INDUSTRIA spol. s r.o.
Adresa školy: Ulice: Dlouhá 205/20
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 01
Ředitel:Mgr. Lucie Kalkusová
Kontakt na školu Telefon: 416 735 916
Email: ssouindustria@seznam.cz
Web: www.ssouindustria.ic.cz
IČ:25018795
RED-IZO:600010864
Zřizovatel:Mgr. Jindřich Norek
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Kapucínské nám. 3
Obec: Litoměřice
Kraj: Ústecký
PSČ: 412 01
Kontakt na školu: Telefon: 416 735 916
Fax: 416 736 921
IZO:108043720
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 75
Dny otevřených dveří (termín/y): 21. 11. 2019, 12. 12. 2019, 16. 1. 2020, 13. 2. 2020. Jinak kdykoliv po předchozí domluvě.
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, pohovor, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 06.30
Začátek první vyučovací hodiny: 07.55
Roční školné v Kč: 5000
Rozšířené informace o ročním školném: Možné slevy - motivační program.
Stipendium: motivační, prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech : Recyklohraní, DofE, Jeden svět na školách
Domácí spolupráce : partnerské školy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, turistika, plavání, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Čtení pomáhá (Martin Roman), Otevřená věda (AV ČR), Zvol si info (Zvol si info)
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci, žáci s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, žáci s podpůrnými opatřeními
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli