Logo školy

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Kpt. Jaroše 862
Obec: Podbořany
Kraj: Ústecký
PSČ: 441 01
Ředitel:Ing. Jiří Marhold
Kontakt na školu Telefon: 415 237 710
Email: skola@gsospodborany.cz
Web: www.gsospodborany.cz
IČ:18380824
RED-IZO:600011003
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Kpt. Jaroše 862
Obec: Podbořany
Kraj: Ústecký
PSČ: 441 28
Kontakt na školu: Telefon: 415 237 710
IZO:018380824
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 960
Aktuální počet žáků: 578
Dny otevřených dveří (termín/y): 24.-25.11.2022 prezenčně, online na stránkách školy + jednotlivci prezenčně dle dohody
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná, pohovor
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Stipendium:
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: GSOS_Skolni rad_2020_Sankcni rad.pdf (449,9 KB)
GSOS_Skolni rad_2020_SOS.pdf (806 KB)
Poslední výroční zpráva: GSOŠ Podbořany_Výroční zpráva_ 2021_22 final.pdf (16957,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné, všeobecné - humanitní, všeobecné - jazykové, všeobecné - sportovní, všeobecné - přírodovědné, všeobecné - matematické
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, ICT, chemie, cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický, francouzský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování, vodácký kurz, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, jazykové certifikace, Svářečské průkazy, Barmanské kurzy
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: programování/robotika, sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, přírodovědné, technické, společenské hry, turistické, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: kultura, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Kpt. Jaroše 862
Obec: Podbořany
Kraj: Ústecký
PSČ: 441 28
Kontakt na školu: Telefon: 415 237 710
IZO:110021240
Domov mládeže
Nejvyšší povolený počet lůžek: 180
Počet ubytovaných žáků a studentů: 54
Umístění vzhledem ke škole : v areálu školy/škol
Umístění v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Bezbariérový přístup: ne
Provoz zařízení během školního roku (od - do): od neděle 17,00 do pátku 15,00
Termín pro podání přihlášky : celoročně
Úplata za ubytování (v Kč): 700,- Kč za měsíc
Úplata za stravování (v Kč): 95,- Kč za celodenní stravování
Nabídka zájmových činností: ano
Zaměření zájmových činností : přírodovědné, ICT, výtvarné, společenské hry, turistické, rukodělné, sportovní
Další prostory: prostory pro zájmové činnosti, tělocvična, společenská místnost, sauna, squash, plážový volejbal, horolezecká stěna, posilovna
Přístup k PC a internetu: síťové připojení ve společných prostorách, WiFi ve společných prostorách, počítače ve společných prostorách, WiFi v pokojích
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, rodičovské schůzky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Kpt. Jaroše 862
Obec: Podbořany
Kraj: Ústecký
PSČ: 441 28
Kontakt na školu: Telefon: 415 237 710
IZO:110021258
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 40
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty:
Nápojové/potravinové automaty: ne