Logo školy

Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Čsl. armády 1530/29
Obec: Most
Kraj: Ústecký
PSČ: 434 01
Ředitel:Mgr. Karel Vacek
Kontakt na školu Telefon: 476 441 974
Email: director@gymmost.cz
Web: http://www.gymmost.cz
IČ:49872559
RED-IZO:600011054
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Čs. armády 1530
Obec: Most
Kraj: Ústecký
PSČ: 434 46
Kontakt na školu: Telefon: 476 441 974
IZO:108006948
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1124
Aktuální počet žáků: 782
Dny otevřených dveří (termín/y): 9. 11. 2022, 15. 2. 2023
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností), talentová
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 13. 4. 2023, 14. 4. 2023, 17. 4. 2022, 18. 4. 2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 17, 20
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: Výroční_zpráva_2021_2022_PGM_final.pdf (2565,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, výtvarná výchova, biologie, hudební výchova, zeměpis, dějepis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, plesy, adaptační kurzy, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze
Domácí spolupráce : Fakultní škola UJEP Ústí nad Labem
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: sportovní pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, španělský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, plavání, cyklistický kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech) , Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Otevřená věda (AV ČR), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: podpora talentovaných sportovců v oboru gymnázium se sportovní přípravou
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-nástěnka, přihlašování na akce