Logo školy

Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Čsl. armády 1530/29
Obec: Most
Kraj: Ústecký
PSČ: 434 01
Ředitel:Mgr. Karel Vacek
Kontakt na školu Telefon: 476 441 974
Email: director@gymmost.cz
Web: http://www.gymmost.cz
IČ:49872559
RED-IZO:600011054
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Čs. armády 1530
Obec: Most
Kraj: Ústecký
PSČ: 434 46
Kontakt na školu: Telefon: 476 441 974
Fax: 476 441 874
IZO:108006948
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1124
Aktuální počet žáků: 794
Dny otevřených dveří (termín/y): 7. 11. 2018, 20. 2. 2019
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), talentová
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2019, 15. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 17, 20
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017 2018 PGM.pdf (3463,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, zeměpis, dějepis, cizí jazyky, biologie, chemie, fyzika, výtvarná výchova, hudební výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, adaptační kurzy
Domácí spolupráce : Fakultní škola UJEP Ústí nad Labem
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, sportovní pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, francouzský, ruský, španělský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz, turistika, bruslení, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Otevřená věda (AV ČR), Junior Achievement Firma (JA Czech) , Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky)
Specifické formy podpory žákům: podpora talentovaných sportovců v oboru gymnázium se sportovní přípravou
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, speciální pedagog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: hudební, literárně-dramatické, ICT, jazykové, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: ZUŠ, sport, kultura, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)