Logo školy

Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Čsl. armády 1530/29
Obec: Most
Kraj: Ústecký
PSČ: 434 01
Ředitel:Mgr. Karel Vacek
Kontakt na školu Telefon: 476 441 974
Email: director@gymmost.cz
Web: http://www.gymmost.cz
IČ:49872559
RED-IZO:600011054
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Čs. armády 1530
Obec: Most
Kraj: Ústecký
PSČ: 434 46
Kontakt na školu: Telefon: 476 441 974
Fax: 476 441 874
IZO:108006948
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1124
Aktuální počet žáků: 794
Dny otevřených dveří (termín/y): 7. 11. 2018, 20. 2. 2019
Forma přijímacího řízení: talentová , test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2019, 15. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 17, 20
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017 2018 PGM.pdf (3463,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, výtvarná výchova, hudební výchova, knihovna, zeměpis, dějepis, cizí jazyky, fyzika, chemie, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, sportovní dny
Domácí spolupráce : Fakultní škola UJEP Ústí nad Labem
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, sportovní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický, francouzský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, turistika, bruslení, vodácký kurz, plavání, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Junior Achievement Firma (JA Czech) , Otevřená věda (AV ČR)
Specifické formy podpory žákům: podpora talentovaných sportovců v oboru gymnázium se sportovní přípravou
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, jazykové, ICT, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny