Zde může být obrázek školy.

Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Studentská 640
Obec: Litvínov
Kraj: Ústecký
PSČ: 436 01
Ředitel:Mgr. Jan Novák
Kontakt na školu Telefon: 476 753 023
Email: gymlit@gtgm.cz
Web: http://www.gtgm.cz
IČ:62208870
RED-IZO:600011062
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Studentská 640
Obec: Litvínov
Kraj: Ústecký
PSČ: 436 67
Kontakt na školu: Telefon: 476 753 023
Fax: 476 731 765
IZO:110020707
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 442
Aktuální počet žáků: 346
Dny otevřených dveří (termín/y): 13. 11. 2014, 13. 1. 2015
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná, test všeobecných studijních předpokladů
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, všeobecné studijní předpoklady
Termín přijímacích zkoušek: 4letý cyklus 15. 4. 2015, 8letý cyklus 22. a 23. 4. 2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 6, 13, 14, 15, 23
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6. 45, po dohodě
Začátek první vyučovací hodiny: 8. 00
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Strategie školy 2013-2016.docx (565 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2013-14.pdf (1730,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, hudební výchova, výtvarná výchova, cizí jazyky, dějepis, fyzika, ICT, zeměpis, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský, japonština
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky:
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz, turistika, cyklistika
Specifické formy podpory žákům: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli