Zde může být obrázek školy.

Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Studentská 640
Obec: Litvínov
Kraj: Ústecký
PSČ: 436 01
Ředitel:Mgr. Jan Novák
Kontakt na školu Telefon: 476 753 023
Email: gymlit@gtgm.cz
Web: http://www.gtgm.cz
IČ:62208870
RED-IZO:600011062
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Studentská 640
Obec: Litvínov
Kraj: Ústecký
PSČ: 436 67
Kontakt na školu: Telefon: 476 753 023
Fax: 476 731 765
IZO:110020707
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 442
Aktuální počet žáků: 296
Dny otevřených dveří (termín/y): 19. 1. 2021
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 6, 13, 14, 15, 23
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6. 45, po dohodě
Začátek první vyučovací hodiny: 8. 00
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy:
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-20.pdf (2270,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, knihovna, zeměpis, hudební výchova, výtvarná výchova, dějepis, fyzika, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, výlety, sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky:
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, turistika, lyžování, plavání, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: ano
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: BYOD, Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, jazykové, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, přehled klasifikace, přehled absence