Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola podnikatelská, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola podnikatelská, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Topolová 584
Obec: Most
Kraj: Ústecký
PSČ: 434 01
Ředitel:Ing. Lucie Machuldová
Kontakt na školu Telefon: 476 769 501
Email: reditelka@podnikac.cz
Web: http://podnikac.cz/
IČ:25015052
RED-IZO:600011089
Zřizovatel:Ing. Stanislav Vrba
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Topolová 584
Obec: Most
Kraj: Ústecký
PSČ: 434 47
Kontakt na školu: Telefon: 476 769 501
IZO:110018044
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 180
Aktuální počet žáků: 172
Dny otevřených dveří (termín/y): 13.10. 2022, 10.11. 2022, 8.12. 2022, 5.1. 2023, lze se objednat na osobní návštěvu školy
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: č.5, č.30
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.40
Roční školné v Kč: 20400
Rozšířené informace o ročním školném: lze platit měsíčně 1700,- Kč
Stipendium: prospěchové
Poslední výroční zpráva: Vy´rocˇni´_zpra´va_o_cˇinnosti_sˇkoly_za_rok_2021-2022 .doc (337,9 KB)
Vy´rocˇni´_zpra´va_o_hospodarˇeni´_za_rok_2021-2022_.doc (118,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, výlety, adaptační kurzy, sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech : Nenecháváme to být, Ukliďme svět
Domácí spolupráce : Úřad práce, Magistrát města Most, Policie ČR
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, cyklistický kurz
Specifické formy podpory žákům: konzultační hodiny
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: Aquadrom ve vedlejší budově, park/přírodní zázemí, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přihlašování na akce