Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola InterDACT s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola InterDACT s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Pionýrů 2806
Obec: Most
Kraj: Ústecký
PSČ: 434 01
Ředitel:Mgr. Jana Synková
Kontakt na školu Telefon: 476 705 479
Email: info@interdact.cz
Web: http://www.interdact.cz
IČ:25024566
RED-IZO:600011127
Zřizovatel:InterDACT Most s.r.o.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Pionýrů 2806
Obec: Most
Kraj: Ústecký
PSČ: 434 01
Kontakt na školu: Telefon: 476 705 479
Fax: 476 705 479
IZO:108007057
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 260
Aktuální počet žáků: 160
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: jiné
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 12000
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Leonardo da Vinci, Erasmus+
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory žákům: sociálně znevýhodnění žáci, žáci se specifickou vývojovou poruchou učení
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, přehled klasifikace