Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Jana Palacha 711
Obec: Most
Kraj: Ústecký
PSČ: 434 01
Ředitel:Ing. Ivana Hermannová
Kontakt na školu Telefon: 476 702 740
Email: sekretarka@spsasosgsmost.cz
Web: http://www.spsasosgsmost.cz
IČ:00524905
RED-IZO:600011143
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jana Palacha 711
Obec: Most
Kraj: Ústecký
PSČ: 434 01
Kontakt na školu: Telefon: 476 702 740
Fax: 476 702 735
IZO:108006930
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1080
Dny otevřených dveří (termín/y): 5. 12. 2018 od 10:00 do 16:00 hodin, 16. 1. 2019 od 12:00 do 17:00 hodin
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), bez přijímací zkoušky, portfolio
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 1. řádný termín 12. 4. 2019, 2. řádný termín 15. 4. 2018; 1. náhradní termín 13. 5. 2019, 2. náhradní termín 14. 5. 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 7:00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7:40 hodin
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, chemie, ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce:
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, přehled klasifikace, přehled absence, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jana Palacha 711
Obec: Most
Kraj: Ústecký
PSČ: 434 01
Kontakt na školu: Telefon: 476 702 740
Fax: 476 702 735
IZO:110024265