Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Jana Palacha 711
Obec: Most
Kraj: Ústecký
PSČ: 434 01
Ředitel:Ing. Ivana Hermannová
Kontakt na školu Telefon: 476 702 740
Email: sekretarka@spsasosgsmost.cz
Web: http://www.spsasosgsmost.cz
IČ:00524905
RED-IZO:600011143
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jana Palacha 711
Obec: Most
Kraj: Ústecký
PSČ: 434 01
Kontakt na školu: Telefon: 476 702 740
IZO:108006930
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1080
Forma přijímacího řízení: portfolio, test (výběr z možností), bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 1. řádný termín 13. 4. 2023, 2. řádný termín 14. 4. 2023; 1. náhradní termín 10. 5. 2023, 2. náhradní termín 11. 5. 2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon, recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 7:00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7:40 hodin
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, chemie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, e-omluvenka, e-nástěnka, přehled klasifikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jana Palacha 711
Obec: Most
Kraj: Ústecký
PSČ: 434 01
Kontakt na školu: Telefon: 476 702 740
IZO:110024265
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano