Zde může být obrázek školy.

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o.
Adresa školy: Ulice: E. Basse 1142/9
Obec: Most
Kraj: Ústecký
PSČ: 434 01
Ředitel:Mgr. Kateřina Fischerová
Kontakt na školu Telefon: 476 709 580
Email: soukrmark@sssmep.cz
Web: www.sssmep.cz
IČ:25015192
RED-IZO:600011151
Zřizovatel:COMENIA v.o.s.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: E. Basse 1142/9
Obec: Most
Kraj: Ústecký
PSČ: 434 01
Kontakt na školu: Telefon: 476 709 580
IZO:108007014
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 228
Dny otevřených dveří (termín/y): 15. 11. 2022, 8. 12. 2022, 14. 1. 2023, 8. 2. 2023
Forma přijímacího řízení: pohovor, portfolio, písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 13. 4. 2023. 14. 4. 2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: linky č. 30 a 5
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:30 h.
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Roční školné v Kč: 14400
Stipendium: prospěchové, motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: SVP
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka