Logo školy

Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Kmochova 1823
Obec: Most
Kraj: Ústecký
PSČ: 434 01
Ředitel:Mgr. Vlasta Bukačová
Kontakt na školu Telefon: 476 706 696
Email: info@bukaschool.cz
Web: www.bukaschool.cz
IČ:25005928
RED-IZO:600011178
Zřizovatel:PhDr. Miloslav Bukač
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Kmochova 1823
Obec: Most
Kraj: Ústecký
PSČ: 434 01
Kontakt na školu: Telefon: 476 706 696
Fax: 476 706 696
IZO:108007049
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 140
Dny otevřených dveří (termín/y): 21.1.2021, 18.2.2021 od 8:00 do 15:00
Forma přijímacího řízení: pohovor, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 30; 5; 20
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 06:00
Začátek první vyučovací hodiny: 08:00
Roční školné v Kč: 19500
Rozšířené informace o ročním školném: Možnost měsíčních splátdek
Koncepce školy: Cíle školy.docx (20,1 KB)
Školní vzdělávací program:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, besedy s odborníky z oboru gastronomie, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+, Leonardo da Vinci, Comenius, OP VK
Domácí spolupráce : praxe v gastronomických podnicích
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci, nadaní žáci - tvorba individuálního vzdělávacího plánu, spolupráce s PPP; sociálně znevýhodnění žáci - možnost sponzoringu
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: Kurz kávy, studené kuchyně,
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, odborné
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, sport, kultura, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, besedy o vzdělávání