Logo školy

Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Kmochova 1823
Obec: Most
Kraj: Ústecký
PSČ: 434 01
Ředitel:Mgr. Vlasta Bukačová
Kontakt na školu Telefon: 476 706 696
Email: info@bukaschool.cz
Web: www.bukaschool.cz
IČ:25005928
RED-IZO:600011178
Zřizovatel:PhDr. Miloslav Bukač
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Kmochova 1823
Obec: Most
Kraj: Ústecký
PSČ: 434 01
Kontakt na školu: Telefon: 476 706 696
IZO:108007049
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 140
Dny otevřených dveří (termín/y): 24.11.2022, 26.01.2023 od 10:00 do 17:00
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Přijímací zkoušky z předmětů:
Termín přijímacích zkoušek: 1. kolo - 12. dubna 2018, 2. kolo - 16. dubna 2018
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 30; 5; 20
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 07:00
Začátek první vyučovací hodiny: 08:00
Roční školné v Kč: 19500
Rozšířené informace o ročním školném: Možnost měsíčních splátdek
Koncepce školy: Cíle školy.docx (20,1 KB)
Školní vzdělávací program:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, plesy, zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí, exkurze, besedy s odborníky z oboru gastronomie besedy s odborníky z oboru ekonomie
Zapojení ve specifických programech : OP JAK, IS - NPO - doučování, Modernizace přírodní zahrady, IS - NPO - prevence digitální propasti
Domácí spolupráce : praxe v gastronomických podnicích
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, plavání, lyžování
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci, nadaní žáci - tvorba individuálního vzdělávacího plánu, spolupráce s PPP; sociálně znevýhodnění žáci - možnost sponzoringu
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, Kurz kávy, studené kuchyně, čokolády, vánočního cukroví, baristický a barmanský kurz, kurz carvingu
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, literárně-dramatické, jazykové, sportovní, odborné
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, ZUŠ, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, e-omluvenka