Zde může být obrázek školy.

Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Českobratrská 15
Obec: Teplice
Kraj: Ústecký
PSČ: 415 01
Ředitel:Mgr. Kateřina Boudníková
Kontakt na školu Telefon: 417 538 425
Email: kubik@konzervatorteplice.cz
Web: http://www.konzervatorteplice.cz
IČ:61515779
RED-IZO:600011241
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Konzervatoř
Adresa: Ulice: Českobratrská 15
Obec: Teplice
Kraj: Ústecký
PSČ: 415 01
Kontakt na školu: Telefon: 417 538 425
Fax: 417 532 643
IZO:000150088
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Ukončování vzdělání: maturitní zkouška
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 220
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: talentová
Začátek první vyučovací hodiny: 8:10 hod
Vstup do školy umožněn od: 7:00 hod
Roční školné: 0
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 2, 5, 7, 10, 12...
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Charakteristika školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, italský, německý
Specifické formy podpory žákům: žáci se specifickými poruchami učení, mimořádně nadaní žáci
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Chelčického 6
Obec: Teplice
Kraj: Ústecký
PSČ: 415 01
Kontakt na školu: Telefon: 417 539 548
Fax: 417 532 645
IZO:108019365