Zde může být obrázek školy.

Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Masarykova 909/12
Obec: Duchcov
Kraj: Ústecký
PSČ: 419 01
Ředitel:Mgr. Hana Kutáková, MBA
Kontakt na školu Telefon: 417 831 131
Email: skola@gspsd.cz
Web: http://www.gspsd.cz
IČ:61515477
RED-IZO:600011267
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Masarykova 909/12
Obec: Duchcov
Kraj: Ústecký
PSČ: 419 01
Kontakt na školu: Telefon: 417 835 336
IZO:000082198
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Aktuální počet žáků: 400
Dny otevřených dveří (termín/y): 14.11.2023, 11. 1. 2024
Forma přijímacího řízení: písemná, portfolio
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: duben 2024
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6.50
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, hudební výchova, biologie, chemie, fyzika, dějepis, zeměpis, knihovna, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, adaptační kurzy, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, výlety, besedy a přednášky pro veřejnost
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, francouzský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, turistika, vodácký kurz, lyžování, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Architekti ve škole (FA ČVUT), Fyzika všemi smysly
Specifické formy podpory žákům: ano
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, hudební
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, DDM/středisko volného času, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, žákovská knížka (papírová), besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování