Zde může být obrázek školy.

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Alejní 12
Obec: Teplice
Kraj: Ústecký
PSČ: 415 01
Ředitel:Ing. Mgr. Zdeněk Pešek MBA
Kontakt na školu Telefon: 774 850 395
Email: ststeplice@seznam.cz
Web: www.ststeplice.cz
IČ:00524646
RED-IZO:600011291
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Alejní 12
Obec: Teplice
Kraj: Ústecký
PSČ: 415 01
Kontakt na školu: Telefon: 417 539 499
Fax: 417 539 499
IZO:107850303
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 856
Aktuální počet žáků: 507
Dny otevřených dveří (termín/y): 24.11.2021, 1.12.2021 - budova B
Forma přijímacího řízení: talentová , písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4. a 13.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:00 (odborný výcvik od 6:45)
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech : Recyklohraní
Domácí spolupráce : Úřad práce Teplice, PPP Teplice, Dětské centrum komplexní péče Demosthenes ÚL
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Specifické formy podpory žákům: IVP pro žáky s vývojovými poruchami učení.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, kariérový poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, přihlašování na akce