Zde může být obrázek školy.

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Fráni Šrámka 1350/1, Trnovany
Obec: Teplice
Kraj: Ústecký
PSČ: 415 01
Ředitel:Ing. Mgr. Zdeněk Pešek MBA
Kontakt na školu Telefon: 774 850 395
Email: ststeplice@ststeplice.cz
Web: www.ststeplice.cz
IČ:00524646
RED-IZO:600011291
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Fráni Šrámka 1350/1, Trnovany
Obec: Teplice
Kraj: Ústecký
PSČ: 415 01
Kontakt na školu: Telefon: 417 539 499
IZO:107850303
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 856
Aktuální počet žáků: 529
Dny otevřených dveří (termín/y): 23.11.2022, 30.11.202
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky, talentová
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 4.1.23 a 5.1.23 Talentové zkoušky, 13.4. a 14.4.2023 jednotná přijímací zkouška
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:00 (odborný výcvik od 6:30)
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, ICT, výtvarná výchova, praktické vyučování, chemie, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení ve specifických programech : Recyklohraní
Certifikáty škol: Ekoškola
Domácí spolupráce : Úřad práce Teplice, PPP Teplice, Dětské centrum komplexní péče Demosthenes ÚL
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, cyklistický kurz
Specifické formy podpory žákům: IVP pro žáky s vývojovými poruchami učení.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, kariérový poradce, školní psycholog, asistent pedagoga
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, přehled absence, přehled klasifikace, přihlašování na akce, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování