Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Resslova 5
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 01
Ředitel:Mgr. Bc. Jaroslav Mareš
Kontakt na školu Telefon: 475 240 054
Email: sekretariat@spsul.cz
Web: http://www.spsul.cz
IČ:00082201
RED-IZO:600011348
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Resslova 5
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 01
Kontakt na školu: Telefon: 475 240 054
IZO:000082201
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní, dálková, kombinovaná
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1600
Aktuální počet žáků: 1150
Dny otevřených dveří (termín/y): od října do února školního roku, konkrétní termíny na webových stránkách školy
Forma přijímacího řízení: ústní , písemná, pohovor, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: JSOU STANOVENY CENTRÁLNÍM SYSTÉMEM
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum, širší centrum, klidná ulice, rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od budoucího zaměstnance, motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, sportovní areál (atletika), v areálu školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika, vodácký kurz, , cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: vyhláška 50, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, technické
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Resslova 5
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 01
Kontakt na školu: Telefon: 475 240 054
IZO:102717249
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 25
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano