Zde může být obrázek školy.

Severočeská střední škola s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Severočeská střední škola s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Bělehradská 1523
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 11
Ředitel:Mgr. Radovan Šrejbr
Kontakt na školu Telefon: 475 501 323
Email: info@severoceska.cz
Web: http://www.severoceska.cz
IČ:25012045
RED-IZO:600011372
Zřizovatel:Mgr. Radovan Šrejbr
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Bělehradská 1523
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 11
Kontakt na školu: Telefon: 475 501 323
Fax: 475 501 323
IZO:014867362
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 375
Aktuální počet žáků: 180
Dny otevřených dveří (termín/y): 3.12.2020, 16.1.2021, 4.2.2021
Forma přijímacího řízení: pohovor, písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů:
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 51, 53, 55
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 14000
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, 1)Pořádání kulturních akcí pro veřejnost. 2)Divadelní představení pro děti z MŠ.
Zapojení ve specifických programech : Šablony 2 pro SSŠ
Domácí spolupráce : Mateřské školky, Základní školy, ŠPC, PPP a mnoho dalších
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Specifické formy podpory žákům: sociálně znevýhodnění
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, hudební, sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, zahrada
V blízkosti školy: kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka