Zde může být obrázek školy.

Severočeská střední škola s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Severočeská střední škola s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Bělehradská 1523
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 11
Ředitel:Mgr. Radovan Šrejbr
Kontakt na školu Telefon: 475 501 323
Email: info@severoceska.cz
Web: http://www.severoceska.cz
IČ:25012045
RED-IZO:600011372
Zřizovatel:Mgr. Radovan Šrejbr
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Bělehradská 1523
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 11
Kontakt na školu: Telefon: 475 501 323
IZO:014867362
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 375
Aktuální počet žáků: 230
Dny otevřených dveří (termín/y): 7.12.2023, 20.1.2024
Forma přijímacího řízení: pohovor, test (výběr z možností), ústní , test všeobecných studijních předpokladů, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů:
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 51, 53, 55
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 6,45
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 14000
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, plesy, exkurze, adaptační kurzy, 1)Pořádání kulturních akcí pro veřejnost. 2)Divadelní představení pro děti z MŠ.
Zapojení ve specifických programech : Šablony 2 pro SSŠ
Domácí spolupráce : Mateřské školky, Základní školy, ŠPC, PPP a mnoho dalších
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení, turistika
Specifické formy podpory žákům: sociálně znevýhodnění
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, literárně-dramatické, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace