Zde může být obrázek školy.

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Keplerova 7
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 07
Ředitel:Mgr. Pavel Caitaml
Kontakt na školu Telefon: 475 669 150
Mobil: 721 500 391
Email: reditel@obchodniskola.cz
Web: http://www.obchodniskola.cz
IČ:00082627
RED-IZO:600011429
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní škola
Adresa: Ulice: Fügnerova 22
Obec: Trmice
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 04
Kontakt na školu: Telefon: 475 620 575
Fax: 475 620 575
IZO:102517576
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 210
Dny otevřených dveří (termín/y): PRŮBĚŽNĚ
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3, 19, 7,
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, ICT, praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, taneční sál
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, sportovní dny, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: V učebnách jsou multimediální tabule., Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, sportovní, taneční, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, herna, studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 7:50
Konec výuky: 11:30
Střední škola
Adresa: Ulice: Keplerova 7
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 07
Kontakt na školu: Telefon: 475 669 150
Fax: 475 620 268
IZO:000082627
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1236
Aktuální počet žáků: 800
Dny otevřených dveří (termín/y): 5.11.-8.11. 2018, 3.12 - 6.12. 2018, 8.1. - 10.1. 2019.
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 51, 56, 58, 59, 3, 19, 7,
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: škola - 8:00, OV - 7:00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od budoucího zaměstnance, motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče, přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech : Erasmus +
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Junior Achievement Firma (JA Czech)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, sportovní, jazykové, rukodělné
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Školní družina
Adresa: Ulice: Fügnerova 22
Obec: Trmice
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 04
Kontakt na školu: Telefon: 475 669 150,-1
Fax: 475 620 268
IZO:181024756
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Slepá 2
Obec: Trmice
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 04
Kontakt na školu: Telefon: 475 669 159
Fax: 475 620 347
IZO:110021347
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-35
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano