Logo školy

Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Stavbařů 5
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 11
Ředitel:Ing. Mgr. Michal Šidák
Kontakt na školu Telefon: 472 772 022
Email: reditel@gym-ul.cz
Web: http://www.gym-ul.cz
IČ:44555512
RED-IZO:600011453
Zřizovatel:Ústecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Stavbařů 5
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 11
Kontakt na školu: Telefon: 472 772 022
Fax: 472 772 021
IZO:102789207
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 1715
Aktuální počet žáků: 663
Dny otevřených dveří (termín/y): 0
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: duben 2021 Jednotné přijímací zkoušky Cermat
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 51, 52, 53, 55, 60, 5, 15
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.00 h
Začátek první vyučovací hodiny: 7.40 h
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační
Školní vzdělávací program:
Školní řád:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, biologie, hudební výchova, výtvarná výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech : Zelená škola
Domácí spolupráce : Souvislá odborná praxe oboru Veřejnosprávní činnost, Aplikovaná chemie
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, sportovní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, , vodácký kurz, turistika, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Studentská Agora (Agora CE), Elixír do škol (Nadace ČS)
Specifické formy podpory žákům: Individuální vzdělávací plány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: Německý jazykový diplom II. stupně, státní zkoušky z psaní na klávesnici, zkoušky Enter, certifikát Cambridge:First a Cambridge:Advanced, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, sportovní, programování/robotika, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, školní dvůr
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, ZUŠ, sport, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, e-omluvenka, e-nástěnka, přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Stavbařů 5
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 11
Kontakt na školu: Telefon: 472 772 022
Fax: 472 772 021
IZO:102765651
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: žáci 11 - 14 let 22 Kč, žáci od 15 let 27 Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Stará 99/3299
Obec: Ústí nad Labem
Kraj: Ústecký
PSČ: 400 11
Kontakt na školu: Telefon: 472 772 022
Fax: 472 772 021
IZO:181035332
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: žáci 11 - 14 let 22 Kč, žáci od 15 let 27 Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano