Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř
Adresa školy: Ulice: Na Valech 690
Obec: Chotěboř
Kraj: Vysočina
PSČ: 583 29
Ředitel: Mgr. Luděk Benák
Kontakt na školu Telefon: 569 624 106
Mobil: 734 693 681
Email: skola@oschot.cz
Web: oachot.cz
IČ:60126671
RED-IZO:600011577
Zřizovatel:Kraj Vysočina
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Na Valech 690
Obec: Chotěboř
Kraj: Vysočina
PSČ: 583 29
Kontakt na školu: Telefon: 569 624 106
Fax: 569 624 106
IZO:102006954
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Dny otevřených dveří (termín/y): 9. 11. 2018, 10. 11. 2018, 6. 12. 2018, 12. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon
Začátek první vyučovací hodiny: 8,10
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od budoucího zaměstnance, podporující žáky v závislosti na docházce, motivační, prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, fyzika, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: IT certifikace, jazykové certifikace, Svářečský kurz
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: technické, ICT, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Na Valech 690
Obec: Chotěboř
Kraj: Vysočina
PSČ: 583 29
Kontakt na školu: Telefon: 569 624 230
Fax: 569 624 106
IZO:110029186
Základní informace
Forma vzdělání: dálková, denní
Dny otevřených dveří (termíny): 9. - 10. 11. 2018
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: parkování u školy
Charakteristika školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, odborné stáže, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, plesy
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, školní dvůr, zahrada
Ubytování: ano
Stravování: ano
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Na Valech 690
Obec: Chotěboř
Kraj: Vysočina
PSČ: 583 29
Kontakt na školu: Telefon: 569 624 106
Fax: 569 624 106
IZO:102754403
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Na Valech 690
Obec: Chotěboř
Kraj: Vysočina
PSČ: 583 29
Kontakt na školu: Telefon: 569 624 106
Fax: 569 624 106
IZO:102754675
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Žižkova 1501
Obec: Chotěboř
Kraj: Vysočina
PSČ: 583 01
Kontakt na školu: Telefon: 569 662 242
Fax: 569 662 242
IZO:170101444