Střední škola vizuální tvorby, s.r.o.

Střední škola vizuální tvorby, s.r.o.

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední škola vizuální tvorby, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Černilovská 7
Obec: Hradec Králové - Rusek
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Ředitel:Ing. Mgr. Milan Jedlička
Kontakt na školu Telefon: 495 221 811
Email: info@florist.cz
Fax: 495 221 813
Web: www.florist.cz
IČ:25918583
RED-IZO:600011623
Zřizovatel:Ing. Miroslav Jindra
Typ zřizovatele:Privátní sektor

Střední škola

Adresa: Ulice: Černilovská 7
Obec: Hradec Králové - Rusek
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 221 811
Fax: 495 221 813
IZO:012996050
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 225
Aktuální počet žáků: 208
Dny otevřených dveří (termín/y): 9.3.2019, 6.4.2019, 11.5.2019, jinak kdykoli po dohodě nebo na výstavách (12.4.-14.4. 2019 a 14.6.-16.6.2019).
Forma přijímacího řízení: talentová
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: Přijímací řízení: 2 kresby tužkou(talentová zkouška) a prospěch 8. třída ZŠ. Důležitý je zájmen o studium - předběžná přihláška na dni otevřených dveří.
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna, klidná ulice, centrum, periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7-17
Začátek první vyučovací hodiny: 7:40
Roční školné v Kč: 15000
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání, přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besídky/akademie, plesy, V rámci profesní výuky studenti realizují skutečné grafické práce pro firmy, společnosti a instituce na mnoha odborných, kulturních a společenských akcích. Získávají tak praktické odborné zkušenosti. Individuální odborná výuka probíhá v profesních firmách, obchodech, designérských studiích a podobně, s nimiž má škola uzavřeny smlouvy. Škola spolupracuje s odbornou veřejností., výlety, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Zahraniční stáže Erasmus +
Certifikáty škol: Certifikát ISO 9001 Quality Management System Zlatý certifikát Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska
Domácí spolupráce : Realizace skutečných prací pro firmy, organizace a instituce.
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, vodácký kurz, turistika, plavání
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, Mistr florista Kurzy pro další vzdělávání, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, ICT, rukodělné, navrhování a realizace, jazykové
Místo pro trávení volného času: zahrada,
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (papírová)