Střední škola vizuální tvorby, s.r.o.

Střední škola vizuální tvorby, s.r.o.

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední škola vizuální tvorby, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Černilovská 7
Obec: Hradec Králové - Rusek
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Ředitel:Ing. Mgr. Milan Jedlička
Kontakt na školu Telefon: 495 221 811
Email: info@florist.cz
Fax: 495 221 813
Web: www.florist.cz
IČ:25918583
RED-IZO:600011623
Zřizovatel:Ing. Miroslav Jindra
Typ zřizovatele:Privátní sektor

Střední škola

Adresa: Ulice: Černilovská 7
Obec: Hradec Králové - Rusek
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 221 811
Fax: 495 221 813
IZO:012996050
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 225
Aktuální počet žáků: 208
Dny otevřených dveří (termín/y): 9.3.2019, 6.4.2019, 11.5.2019, jinak kdykoli po dohodě nebo na výstavách (12.4.-14.4. 2019 a 14.6.-16.6.2019).
Forma přijímacího řízení: talentová
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: Přijímací řízení: 2 kresby tužkou(talentová zkouška) a prospěch 8. třída ZŠ. Důležitý je zájmen o studium - předběžná přihláška na dni otevřených dveří.
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice, klidová zóna, periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7-17
Začátek první vyučovací hodiny: 7:40
Roční školné v Kč: 15000
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče, přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, V rámci profesní výuky studenti realizují skutečné grafické práce pro firmy, společnosti a instituce na mnoha odborných, kulturních a společenských akcích. Získávají tak praktické odborné zkušenosti. Individuální odborná výuka probíhá v profesních firmách, obchodech, designérských studiích a podobně, s nimiž má škola uzavřeny smlouvy. Škola spolupracuje s odbornou veřejností.
Zapojení ve specifických programech : Zahraniční stáže Erasmus +
Certifikáty škol: Certifikát ISO 9001 Quality Management System Zlatý certifikát Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska
Domácí spolupráce : Realizace skutečných prací pro firmy, organizace a instituce.
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, vodácký kurz, bruslení, turistika
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly, Mistr florista Kurzy pro další vzdělávání
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, rukodělné, navrhování a realizace
Místo pro trávení volného času: zahrada,
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli