Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787
Adresa školy: Ulice: Pospíšilova tř. 787
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Ředitel:Mgr. Jiří Bureš
Kontakt na školu Telefon: 495 766 111
Email: a@spsstavhk.cz
Fax: 495 511 377
Web: www.spsstavhk.cz
IČ:62690035
RED-IZO:600011658
Zřizovatel:Královéhradecký kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Pospíšilova tř. 787
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 514 802
Fax: 495 511 377
IZO:062690035
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 550
Aktuální počet žáků: 450
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 6, 12, 27, 23
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, besídky/akademie, besedy a přednášky pro veřejnost, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, exkurze, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: společenské hry, jazykové, literárně-dramatické, sportovní, technické, taneční, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, přihlašování na akce, možnost editace osobních údajů žáka, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy